Održan 6. dan kvalitete Sveučilišta u Zagrebu – Centar za cjeloživotno učenje ERF-a izdvojen kao primjer dobre prakse

Sveučilište u Zagrebu je u ponedjeljak, 28. studenoga 2022. godine organiziralo šesti Sveučilišni dan kvalitete na temu Promjene u sustavu osiguravanja kvalitete: Sveučilište u susret novim izazovima i prilikama. Ispred Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali su prodekan za studije i studente izv. prof. dr. sc. Luka Bonetti, voditeljica Centra za cjeloživotno učenje doc. dr. sc. Anja Mirosavljević i Vesna Jurišić, mag. iur. kao tajnica Centra za cjeloživotno učenje (CCU).

Program se realizirao u dva tematska dijela. Prvi dio bio je posvećen promjenama u sustavu osiguravanja kvalitete s naglaskom na akreditaciju studijskih programa u svjetlu donesenih, ali i očekivanih promjena u zakonodavnom okviru, a u drugom dijelu programa govorilo se o cjeloživotnom učenju i usavršavanju s osvrtom na primjere dobre prakse na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj programa bila je međusobna razmjena iskustava u procesima vezanim uz osnaživanje i daljnje unapređenje sustava visokoga obrazovanja i znanstvene djelatnosti te usklađivanje njegovih obilježja s načelima i zadacima Europskoga prostora visokoga obrazovanja.

Šesti Sveučilišni dan kvalitete započeo je uvodnim obraćanjima rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepana Lakušića, prorektorice za upravljanje kvalitetom i etiku izv. prof. dr. sc. Anamarije Musa i v. d. ravnatelja Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) mr. sc. Sandre Bezjak.

Mr. sc. Bezjak je predstavila prijedloge novih zakonskih rješenja i procese unutar sustava osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.

U dijelu programa koji se bavio cjeloživotnim učenjem kao prioritetom obrazovne politike u EU i Hrvatskoj, uz primjere dobre prakse u cjeloživotnom učenju na sastavnicama Sveučilišta, predstavljena je ideja i koncept mikrokvalifikacije u visokom obrazovanju. Na tu temu izlagale su predstavnice AZVO-a, Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatske udruge poslodavaca. Posebno je naglašena nadležnost AZVO-a u Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) te njegova uloga u usklađivanju obrazovnih programa kao dijela cjeloživotnog učenja na razini visokog obrazovanja sa standardima skupova ishoda učenja iz Registra HKO-a.

Doc. dr. sc. Anja Mirosavljević, voditeljica našeg Centra za cjeloživotno učenje, predstavila je rad Centra koji je izdvojen kao primjer dobre prakse na Sveučilištu, uz Centar za cjeloživotno obrazovanje Agronomskog fakulteta.