Natječaj za upis studenata u 1. godinu diplomskog studija u ak. god. 2022./2023.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u akademskoj godini 2022./2023.

Detaljnije informacije o postupku prijave pristupnika za upis na diplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta dostupne su na poveznici Upisi na diplomske studije.