Raspored provjera za upis u 1. godinu preddiplomskih studija ERF-a u ak. god. 2022./2023.

Pozivamo pristupnike da prema sljedećim rasporedima provjera pristupe grupnom testiranju za studij Rehabilitacija (4. srpnja 2022.) te individualnoj dodatnoj provjeri/provjeri preduvjeta za studje Logopedija, Rehabilitacija i Socijalna pedagogija (4.-7. srpnja 2022.).

Raspored grupnog testiranja intelektualnih sposobnosti za studij Rehabilitacija

Završni raspored grupnog testiranja intelektualnih sposobnosti dostupan je putem sljedeće poveznice: Završni raspored - GTIS Rehabilitacija (4.7.2022.)

Raspored dodatnih provjera/provjere preduvjeta

Završni raspored dodatnih provjera za upis u prvu godinu preddiplomskog studija Logopedija, Rehabilitacija i Socijalna pedagogija u ak. god. 2022./2023. dostupan je putem sljedeće poveznice: Završni raspored - dodatne provjere LOG, REH i SP (4.-7.7.2022.).

NAPOMENA!
Poštujući važeće odredbe o zaštiti osobnih podataka, sadržaj dokumenta dostupan je, uz obvezni unos lozinke, pristupnicima i zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta. Lozinka za pristup sadržaju oba dokumenta (rasporeda) pristupnicima je dostupna putem sustava NISpVU (pod obavijestima na naslovnici).

Mjesto i način održavanja dodatnih provjera/provjere preduvjeta

Preddiplomski studij Logopedija

Postupak provjere preduvjeta za upis na preddiplomski studij Logopedija održat će se isključivo prema završnom rasporedu dodatnih provjera.

Provjere preduvjeta za studij Logopedija održat će se u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Kampus Borongaj, Zagreb) od 4. do 7. srpnja 2022. godine. Molimo pristupnike da samostalno ne ulaze u navedeni objekt tj. da se okupe najkasnije 15-ak minuta prije predviđenog termina provjere preduvjeta ispred glavnog ulaza Nastavno-kliničkog centra kako bi dobili upute o načinu pristupanja postupku provjere preduvjeta.

Preddiplomski studij Rehabiliacija

Postupak dodatne provjere/provjere preduvjeta za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija sastoji se od dva dijela:

1. dio provjere: Grupno testiranje intelektualnih sposobnosti

Grupno testiranje intelektualnih sposobnosti u sklopu dodatnih provjera funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za redoviti preddiplomski studij Rehabilitacija održat će se u ponedjeljak, 4. srpnja 2022. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultatu Sveučilišta u Zagrebu (Kampus Borongaj, Borongajska cesta 83f, Zagreb) s početkom u 9:30 sati.

Molimo pristupnike da samostalno ne ulaze u zgradu Fakulteta tj. da se okupe najkasnije 30 minuta prije dodijeljenog im termina grupnog testiranja ispred glavnog (zapadnog) ulaza Fakulteta kako bi dobili upute o načinu pristupanja grupnom testiranju intelektualnih sposobnosti.

2. dio provjere: Usmena procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij

Samo pristupnici koji zadovolje 1. dio provjere (na grupnom testiranju intelektualnih sposobnosti) pristupaju i usmenoj procjeni informiranosti, sklonosti i motivacije za studij od 5. do 7. srpnja 2022. godine isključivo prema završnom rasporedu dodatnih provjera.

Usmena procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij za studij Rehabilitacija održat će se u prizemlju glavne zgrade Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Kampus Borongaj, Zagreb). Molimo pristupnike da samostalno ne ulaze u navedeni objekt tj. da se okupe najkasnije 15-ak minuta prije predviđenog termina dodatne provjere ispred glavnog (zapadnog) ulaza zgrade Fakulteta kako bi dobili upute o načinu pristupanja postupku dodatne provjere.

Preddiplomski studij Socijalna pedagogija

Postupak dodatne provjere za upis na preddiplomski studij Socijalna pedagogija održat će se isključivo prema završnom rasporedu dodatnih provjera.

Dodatne provjere za studij Socijalna pedagogija održat će se na 1. katu glavne zgrade Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Borongajska cesta 83f, Kampus Borongaj, Zagreb) od 4. do 7. srpnja 2022. godine. Molimo pristupnike da samostalno ne ulaze u navedeni objekt tj. da se okupe najkasnije 15-ak minuta prije predviđenog termina dodatne provjere ispred sporednog (istočnog) ulaza zgrade Fakulteta kako bi dobili upute o načinu pristupanja postupku dodatne provjere.

NAPOMENA!

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene načina i termina održavanja dodatnih provjera u slučaju postojanja objektivnih, u pravilu, izvan nadležnosti ERF-a uzrokovanih okolnosti.