Laboratorij za prevencijska istraživanja (PrevLab) dobitnik vrijedne nagrade Američkog udruženja za prevencijska istraživanja (SPR)

ERFUNIZG prevlab nagradaS velikim zadovoljstvom objavljujemo da je Američko udruženje za prevencijska istraživanja (engl. Society for Prevention Research) nagradilo tim istraživačica Laboratorija za prevencijska istraživanja (PrevLab), Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za međunarodnu suradnju u prevencijskim istraživanjima (engl. SPR International Collaborative Prevention Research Award).

Ova nagrada dodjeljuje se pojedincu ili timu pojedinaca za doprinos polju prevencijske znanosti u području međunarodne suradnje. Nagrade Američkog udruženja za prevencijska istraživanja prestižna su i vrijedna referenca za svakog znanstvenika iz područja prevencijske znanosti, politike i prakse. Udruženje je osnovano 1991. godine te je posvećeno unaprjeđenju znanstvenih spoznaja o etiologiji i prevenciji mentalnih, emocionalnih i ponašajnih problema pojedinaca i skupina te primjeni tih spoznaja u praksi u svrhu promicanja zdravlja i dobrobiti. Ovo međunarodno udruženje okuplja brojne znanstvenike, kreatore politika, zagovaratelje te stručnjake iz prakse koji promoviraju prevencijsku znanost i praksu diljem svijeta.

Dobitnice nagrade su:

  • prof. dr. sc. Martina Ferić
  • izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić
  • izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić
  • izv. prof. dr. sc. Miranda Novak

Nagrada im je uručena na dodjeli godišnjih nagrada u četvrtak, 2. lipnja 2022. godine na 30. godišnjoj konferenciji Američkog udruženja za prevencijska istraživanja koja se održala od 31.5. do 3.6. 2022. u Seattleu, SAD.

prof. dr. sc. Martina Ferićprof. dr. sc. Martina Ferić

Istraživački interesi su usmjereni na područje prevencije u obiteljskom okruženju i okruženju zajednice kao i razvoju standarda kvalitete u području prevencije korištenja sredstava ovisnosti.
Voditeljica modula Prevencijska znanost poslijediplomskog doktorskog studija „Prevencijska znanost i studij invaliditeta“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

kranzelic-valentinaizv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić

Istraživački interes usmjeren je pozitivnom razvoju djece i mladih te prevenciji problema u ponašanju. Sudjelovala je u nizu znanstvenih i stručnih projekata razvoja, implementacije i evaluacije preventivnih programa u području razvoja socijalnih vještina, prevencije korištenja sredstava ovisnosti i kockanja mladih, te općenito prevencijske znanosti i njene primjene u školskom okruženju i zajednici.

mihic-josipaizv. prof. dr. sc. Josipa Mihić

Istraživački interesi usmjereni na područje prevencije rizičnih ponašanja kod djece i mladih te promocije mentalnog zdravlja s naglaskom na sustav odgoja i obrazovanja te preventivni rad u zajednici. Projekti usmjereni na istraživanje socijalno-emocionalnog razvoja djece i mladih, mindfulness tehnika i suosjećajnosti prema sebi, primjene novih tehnologija u preventivnim intervencijama te evaluaciju učinka programa.

novak-mirandaizv. prof. dr. sc. Miranda Novak

Istraživački interesi vezani uz područje promocije mentalnog zdravlja, mentalnog zdravlja adolescenata, razvoj politika za mentalno zdravlje te prevenciju internaliziranih problema. Trenutno vodi projekt HRZZ P.R.O.T.E.C.T. koji istražuje model pozitivnog razvoja mladih te koordinira projekt Digitalne platforme za mlade Pukotine koji financira Unicef.