Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju

Ured UNICEF-a za Hrvatsku objavio je "Smjernice za kvalitetnu participaciju djece u javnim politikama i odlučivanju". Publikacija doprinosi boljem razumijevanju dječje participacije i uvažavanju mišljenja djece u odlukama koje ih se tiču. Autorice publikacije su socijalne pedagoginje, izv. prof. dr. sc. Ivana Borić i dr. sc. Arijana Mataga Tintor.