Unapređivanje kvalitete ERF-a: poziv za dostavu primjedbi, prijedloga i pohvala

POK ERF kutija

U svrhu unapređivanja kvalitete postavljena je Kutija za primjedbe, prijedloge i pohvale koje se odnose na rad Fakulteta u cjelini, kao i pojedinih segmenata: od upravljanja, studijskih programa, znanstveno-istraživačkog rada, podrške studentima, suradnje s vanjskim dionicima, do promocije i vidljivosti Fakulteta, sukladno ESG standardima. Kutija se nalazi u prizemlju Fakulteta, kod Studentske referade za preddiplomske i diplomske studije.

Ljubazno molimo studente, djelatnike i ostale korisnike usluga Fakulteta, kao i naše suradnike, da ostave svoje primjedbe, prijedloge i pohvale. Pristiglim materijalom bavit će se Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete ERF-a.

Vaše mišljenje je važno!