Odgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju ERF-a izradilo je letak "Kako podržati vještine suočavanja i mentalno zdravlje djece?"

ERF CZR kako podrzati vjestine suocavanja i mentalno zdravlje djeceOdgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pripremilo je letakKako podržati vještine suočavanja i mentalno zdravlje djece“ koji je, prvenstveno, namijenjen djeci i roditeljima. Materijal sadržava niz aktivnosti za koje vjerujemo da mogu pomoći djeci u izražavanju svojih osjećaja i misli, usmjeravaju ih na razumijevanje promjene i na budućnost. Također, vjerujemo kako može pomoći i odraslima da samo ostanu u sadašnjem trenutku, prateći dijete te se prisjete svojih snaga, resursa i sustava podrške.