Javna obrana teme doktorskog rada Lejle Osmančević Katkić 17. prosinca 2018.

Temu doktorskog rada pod naslovom „Samoprocjena kvalitete života i očekivanja od budućnosti mladih s teškoćama u razvoju" pristupnica Lejla Osmančević Katkić branit će u ponedjeljak, 17. prosinca 2018. u predavaonici P8 (prizemlje) s početkom u 17,30 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 26. studenog 2018. godine u sastavu:

  1. Prof.dr.sc. Zrinjka Stančić,
    redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
  2. Izv.prof.dr.sc. Snježana Sekušak-Galešev,
    izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, članica
  3. Dr.sc. Tomislav Benjak,
    znanstveni suradnik, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, vanjski član