Nastupno predavanje pristupnice Kristine Posavec 15. listopada 2018.

Nastupno predavanje na temu "Online komunikacija" pristupnice dr.sc. Kristine Posavec za izbor u nastavno zvanje predavača na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se u ponedjeljak 15. listopada 2018. u okviru predmeta Informatika u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83f, dvorana P6 (prizemlje) s početkom u 17:00 sati pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. Doc. dr. sc. Ante Bilić Prcić,
    docent Edukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
  2. Prof. dr. sc. Mladen Hedjever,
    redoviti profesor u trajnom zvanju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član
  3. Mr. sc. Rafael Pejčinović,
    naslovni viši predavač Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član.