Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator u Nastavno-kliničkom centru (1 izvršitelj)

Natječaj za radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, objavljen je 26. listopada 2022. godine u Narodnim novinama broj 125/2022, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnosu na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavile tri (3) pristupnice. Pregledom priložene dokumentacije Povjerenstvo je utvrdilo da sve tri pristupnice zadovoljavaju prvi uvjet natječaja, a propisanu prednost koja uključuje završenu edukaciju za korištenje ADOS opservacijskog protokola za dijagnostiku autizma ima samo pristupnica Natalija Vrbas Novak, mag. rehab. educ., te je povjerenstvo predložilo dekanu Fakulteta da se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – edukacijski rehabilitator, na određeno vrijeme (do povratka odsutne zaposlenice), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaposli pristupnica Natalija Vrbas Novak, magistra edukacijske rehabilitacije.