Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped u Nastavno-kliničkom centru (1 izvršitelj)

Natječaj za radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do tri godine), u punom radnom vremenu, objavljen je 31. kolovoza 2022. godine u Narodnim novinama broj 100/2022, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Imenovano povjerenstvo za prijem u radni odnosu na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, utvrdilo je da su se u natječajem propisanom roku prijavile tri (3) pristupnice. Razmatrajući pristiglu dokumentaciju, Povjerenstvo je utvrdilo da sve tri (3) pristupnice zadovoljavaju obvezne uvjete natječaja, ali od triju pristupnica Blanka Brdarić, mag. logoped., ima i značajno iskustvo u podršci i procjeni djece rane i predškolske dobi, posebice djece s teškoćama u razvoju, te je predložilo dekanu Fakulteta da se na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped, na određeno vrijeme (do tri godine), u punom radnom vremenu, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zaposli pristupnica Blanka Brdarić, magistra logopedije, koja u potpunosti zadovoljava uvjete natječaja.