Obavijest o provedenom natječaju za prijam zaposlenika u radni odnos na radno mjesto III. – stručni referent na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za poslove ureda Pisarnica i arhiv (1 izvršitelj)

Natječaj za radno mjesto III. – stručni referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Pisarnica i arhiv), objavljen je 15. lipnja 2022. godine na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te 17. lipnja 2022. godine u Narodnim novinama broj 69/2022 i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U sklopu predmetnog natječaja pravovremeno je pristiglo dvadeset i devet (29) prijava. Razmatranjem pristigle dokumentacije povjerenstvo je utvrdilo da od 29 prijavljenih pristupnika/ica, uvjetima natječaja udovoljava njih osamnaest (18). Temeljem navedenog, povjerenstvo je odlučilo da će s 18 prijavljenih pristupnika/ica održati pojedinačne razgovore i provesti testiranje.

Preduvjet za pristup testiranju bio je dolazak na razgovor. Razgovoru se odazvalo deset (10) pristupnika/ica. Nakon provedenih razgovora, dvije pristupnice su otkazale svoj dolazak na testiranje, pa je testiranju pristupilo osam (8) pristupnika/ica.

Temeljem podnesene dokumentacije i provedenih razgovora i testiranja, a uslijed zadovoljenja natječajnih uvjeta, na radno mjesto III. vrste – stručni referent na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, (Pisarnica i arhiv), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca, izabrana je pristupnica Martina Mikac.

Privitci:
Pristupiti ovom URL-u (/docs/natjecaji_radna_mjesta/CV_Mikac_Martina_2022.pdf)CV - Martina Mikac