Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – edukacijski rehabilitator od 19. listopada 2021.

Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – edukacijski rehabilitator, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do dvije godine), u punom radnom vremenu, objavljen je 20. listopada 2021. godine u Narodnim novinama broj 113, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik – edukacijski rehabilitator, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (do dvije godine), u punom radnom vremenu, izabrana je pristupnica Matea Gazilj, magistra edukacijske rehabilitacije.

Privitci:
Pristupiti ovom URL-u (/docs/natjecaji_radna_mjesta/CV_Gazilj_Matea_2021.pdf)CV - Matea Gazilj