Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik) od 8. rujna 2021.

Natječaj za radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik), u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (razdoblje od godinu dana), u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena), objavljen je 8. rujna 2021. godine u Narodnim novinama broj 98, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U sklopu predmetnog natječaja svi prijavljeni pristupnici pozvani su na razgovor. Razgovori su održani 23. rujna 2021. godine pred tročlanim povjerenstvom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, razgovoru se odazvala jedna pristupnica. Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesene prijave i prateće dokumentacije te provedenim razgovorom, za prijam u radni odnos na radno mjesto III. vrste – stručni referent (administrativni tajnik), u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na određeno vrijeme (razdoblje od godinu dana), u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena), izabrana je pristupnica Antonija Ingula.