Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) - informatičar od 16. srpnja 2021.

Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) - informatičar, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme (do godinu dana) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je 16. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 81, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) - informatičar, u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme (najduže do 5. travnja 2022. godine) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabran je pristupnik Robert Kalember, mag. ing. traff.