Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik na projektu "Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND" od 2. srpnja 2021.

Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove), na projektu "Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND", na određeno vrijeme (najdulje do travnja 2024. godine odnosno do završetka projekta), u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je 2. srpnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 75, te 5. srpnja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove), na projektu „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND“, na određeno vrijeme (najdulje do travnja 2024. godine odnosno do završetka projekta), u punom radnom vremenu, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabrana je pristupnica Ivana Vinceković, magistra edukacijske rehabilitacije.