Obavijest o provedenom natječaju i odabiru kandidata za prijam u radni odnos na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove) na projektu FENIQS-EU od 21. svibnja 2021.

Natječaj za radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove), na projektu Further Enhancing the Implementation of Quality Standards in drug Demand reduction in the EU FENIQS-EU, na određeno vrijeme (najdulje do 31. ožujka 2023. godine odnosno do završetka projekta), na pola radnog vremena, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavljen je 21. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 55, na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Temeljem udovoljenja uvjetima natječaja, a što je utvrđeno pregledom podnesenih prijava i prateće dokumentacije, za prijam u radni odnos radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (određene struke ili za određene poslove), na projektu Further Enhancing the Implementation of Quality Standards in drug Demand reduction in the EU FENIQS-EU, na određeno vrijeme (najdulje do 31. ožujka 2023. godine odnosno do završetka projekta), na pola radnog vremena, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabrana je pristupnica Katarina Serdar, magistra socijalne pedagogije.