Javna obrana teme doktorskog rada Mirte Vranko 17. rujna 2018.

Temu doktorskog rada pod naslovom „Doprinos čimbenika individualne otpornosti, percipirane socijalne podrške i strategija suočavanja sa stresom u objašnjenju socijalne funkcionalnosti oboljelih od depresije" pristupnica Mirta Vranko branit će u ponedjeljak 17. rujna 2018. u predavaonici P10 (1. kat) s početkom u 10,00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 9. srpnja 2018. godine u sastavu:

 1. Izv.prof.dr.sc. Valentina Kranželić,
  izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
 2. Doc.dr.sc. Miranda Novak,
  docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 3. Izv.prof.dr.sc. Martina Ferić,
  izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 4. Doc.dr.sc. Petrana Brečić,
  Klinika za psihijatriju Vrapče, Zavod za afektivne poremećaje, vanjska članica i
 5. Doc.dr.sc. Tihana Jendričko,
  Klinika za psihijatriju Vrapče, Zavod za psihoterapiju, vanjska članica