Javna obrana teme doktorskog rada Ljubice Paradžik 17. rujna 2018.

Temu doktorskog rada pod naslovom „Doprinos emocionalne regulacije, obiteljskih čimbenika i odrednica identiteta pojašnjenju autoagresivnog ponašanja adolescenata" pristupnica Ljubica Paradžik branit će u ponedjeljak 17. rujna 2018. u predavaonici P10 (1. kat) s početkom u 13,00 sati.

Obrana će se održati pred Povjerenstvom izabranim na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 9. srpnja 2018. godine u sastavu:

 1. Izv.prof.dr.sc. Martina Ferić,
  izvanredna profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica
 2. Doc.dr.sc. Miranda Novak,
  docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 3. Doc.dr.sc. Vlatka Boričević Maršanić,
  naslovna docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, vanjska članica
 4. Doc.dr.sc. Ajana Löw,
  docentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 5. Doc.dr.sc. Petrana Brečić,
  Klinika za psihijatriju Vrapče, Zavod za afektivne poremećaje, vanjska članica