Natječaj za dodjelu nagrade Najvolonterka/najvolonter ERF-a 2017.

Nagrada „Najvolonterka/najvolonter ERF-a“ godišnja je nagrada koju dodjeljuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu redovnim studentima preddiplomskih i diplomskih studija - Rehabilitacija/Edukacijska rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija.

Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje prigodom Dana Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (14.travnja), a ove ak. godine, 2016./2017. iznimno 15. svibnja i to zasebno za svaki od tri navedena studija.

Ovom nagradom, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet želi omogućiti podizanje razine svijesti o važnosti i korisnosti volontiranja među djelatnicima i studentima te dati priznanje volonterskom angažmanu studenata.

Prilikom prijave za nagradu, osobe koje predlažu pojedinu studenticu/ studenta trebaju obavezno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Ispunjen Obrazac za prijavu studentice/ studenta (u Prilogu) ovjeren potpisom od strane predlagatelja.
  • Volontersku knjižicu (ovjerenu pečatom i potpisom) i/ili Potvrdu o volontiranju (ovjerenu pečatom i potpisom) iz kojih je moguće saznati broj sati volontiranja i organizatore volontiranja.
  • Pisma preporuke (najmanje 1) organizatora volontiranja kod kojeg je studentica/ student provodio volonterske aktivnosti

Osoba koja predlaže studenticu/ studenta za nagradu, obvezna je obavijestiti studenticu/ studenta o prijavi. Studentica/ student se mora složiti s prijavom i supotpisati Obrazac za prijavu.

Sva navedena dokumentacija predaje se zaključno do 5. svibnja 2017. do 11 sati kod prodekanice za studije i studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Prijave koje ne sadrže potpunu dokumentaciju neće biti uvažene.

Detaljne informacije dostupne su u Kriterijima i načinu prijave i izbora „Najvolonterke/najvolontera ERF-a“.