Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij 'Intelektualno vlasništvo'

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij "Intelektualno vlasništvo" za stjecanje akademskoga naziva: sveučilišni specijalist / specijalistica intelektualnog vlasništva u akademskoj godini 2019./2020.

1. UPIS I POČETAK NASTAVE

Upis na studij započinje 20. lipnja 2019. godine. Nastava počinje 1. listopada 2019. i održava se u zimskom i ljetnom semestru ak. god. 2019./2020.

2. PRAVO UPISA
Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij društvenoga, humanističkoga, prirodnoga ili tehničkog smjera, ostvarivši najmanje 300 ECTS bodova (s njima su izjednačene osobe koje su po predbolonjskim studijskim programima stekle akademske nazive dipl.iur., dipl.oec., dipl. ing., prof. i sl.) ili usporedivi studij u inozemstvu.

Pristupnici koji upišu poslijediplomski specijalistički studij Intelektualno vlasništvo, a nisu prethodno završili Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij prava, dužni su položiti razlikovni ispit iz kolegija Temelji privatnog i procesnog prava u kojem će se obraditi temeljni instituti građanskoga i trgovačkoga prava.

Od pristupnika se očekuje aktivno poznavanje engleskog jezika na razini praćenja stručne literature i stručne komunikacije.

3. UPISNA KVOTA

Na Studij se prima 40 studenata.

4.VISINA ŠKOLARINE

Visina školarine iznosi 40.000 kuna. Moguće je obročno plaćanje do tri rate. Osobe koje ne završe studij obranom završnoga rada do kraja akademske godine 2020./2021. dužne su platiti dodatne troškove ispita i obrane završnog rada koji nastanu u razdoblju nakon 30. rujna 2021.

5. PROGRAM I TRAJANJE STUDIJA

Detaljan program studija dostupan je na stranicama studija. Studij traje dva semestra, a završetkom studija student stječe 60 ECTS bodova, s tim da je moguće polaganje ispita i obrana završnog rada u trećem i četvrtom semestru.

6. PRIJAVI ZA UPIS NA STUDIJ POTREBNO JE PRILOŽITI

 • ispunjen obrazac za prijavu
 • original ili presliku diplome (ovjerenu na fakultetu ili kod javnog bilježnika)
 • prijepis ocjena
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika (npr. potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa s položenim ispitom iz engleskog
 • životopis

7. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava na ovaj natječaj je do 20. lipnja 2019.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici studija.

Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji u ak. god. 2017./2018.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji za stjecanje akademskog naziva sveučilišni/a specijalist/ica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji.

STUDIJ traje 3 semestra (90 ECTS-a), a početak nastave bit će u mjesecu veljači akademske godine 2017./2018.

PRAVO UPISA na studij imaju osobe sa završenim diplomskim sveučilišnim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem koji daju predznanja za rad s djecom rane dobi koja imaju razvojna odstupanja i njihovim obiteljima (npr. logopedija, rehabilitacija, psihologija, rani i predškolski odgoj i obrazovanje, socijalna pedagogija, socijalni rad, studij sestrinstva) te koji ispunjavaju uvjete natječaja. Prvenstvo upisa određeno je mjestom na rang listi, do ukupno 25 studenata.

OSTALI UVJETI:

 1. Radno iskustvo od najmanje godinu dana u području skrbi o djeci i/ili obiteljima s djecom mlađe dobi s razvojnim teškoćama
 2. Prosjek ocjena završenog studija ne manji od 3,5

PRIJAVI TREBA PRILOŽITI:

 1. ispunjeni obrazac za prijavu
 2. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju - ovjerena preslika ili preslika diplome uz original na uvid
 3. preporuku poslodavca ili sveučilišnog nastavnika
 4. prijepis ocjena završenog diplomskog sveučilišnog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija s iskazanim prosjekom ocjena
 5. životopis
 6. potvrdu o radnom iskustvu
 7. domovnicu (original ili preslik)
 8. potvrdu o uplati administrativnih troškova natječaja (200,00 kn) na IBAN Fakulteta HR 87 23600001101355137

Prijave se podnose na propisanom obrascu. Nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati kandidati koji ispunjavaju uvjete za razgovor. Rezultati odabira bit će objavljeni na mrežnoj stranici Fakulteta.

Druga razina odabira temeljit će se na procjeni afiniteta prijavljenih kandidata za studij koja također ima selekcijsku ulogu. Konačni odabir polaznika bit će objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta.

ŠKOLARINA iznosi 11.000,00 kuna po semestru.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: do 15. studenog 2017. godine

Sva potrebna dokumentacija šalje se /ili predaje osobno/ na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
(za poslijediplomski specijalistički studij)
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f, 10 000 Zagreb

Propisani obrazac za prijavu te sve dodatne OBAVIJESTI dostupni su i na sljedećoj poveznici: Poslijediplomski specijalistički studij "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji".

Informacije na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel. (01) 24 57 558.

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji, jezika, govora i slušanja u ak. god. 2017./18.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Poremećaji, jezika, govora i slušanja u ak.god. 2017./2018.

Uvjeti upisa

 • završeni sveučilišni diplomski studij ili integrirani studij (300 ECTS-a)
 • (doktorski studij mogu upisati magistri logopedije, odnosno diplomirani logopedi koji su diplomirali prije uvođenja bolonjskog procesa u sustav visokog obrazovanja, kao i magistri ostalih struka s kojima je logopedija u interdisciplinarnom odnosu)
 • prosjek ocjena na dodiplomskom/diplomskom studiju veći od 3,5
 • znanje engleskog jezika.

Dokumenti potrebni za prijavu na natječaj

 1. Popunjeni obrazac za prijavu na studij (na propisanom obrascu)
 2. Preslika diplome/uvjerenje o diplomiranju
 3. Ovjereni prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog studija s prosjekom ocjena
 4. Potvrda o priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (za pristupnike koji su završili odgovarajući sveučilišni studij u inozemstvu)
 5. Životopis
 6. Motivacijski esej (na najviše 3 kartice predstaviti znanstvene interese, dati prijedlog doktorskog istraživanja, predložiti mogućeg mentora)
 7. Preslika domovnice
 8. Preslika uplatnice za troškove razredbenog postupka (podatci na mrežnoj stranici Fakulteta).

Razredbeni postupak

Prva razina odabira temelji se na pregledu podnesene dokumentacije kako bi se odabrali pristupnici koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete za drugu razinu odabira.

Druga razina odabira je razgovor s pristupnicima te provjera znanja engleskog jezika koja će se provesti u prvoj polovici srpnja.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Broj upisnih mjesta: 12

Visina školarine: 11.000,00 kn po semestru

Rok za podnošenje prijava: 30 dana od dana objave natječaja.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Studentska referada za poslijediplomske studije
- za poslijediplomski doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja -
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Obrazac za prijavu dostupan je u nastavku.

Detaljne informacije o doktorskom studiju dostupne su na sljedećoj poveznici: www.erf.unizg.hr/hr/studiji/doktorski-studij-poremecaji-jezika-govora-i-slusanja

Upite možete uputiti gđi Miljenki Hedjever na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na tel.01/24 57 558.