Usvojen Pravilnik o radu Centra za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Temeljem članka 19. stavka 3. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i članka 33. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u vezi s člankom 57. stavkom 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i člankom 7. točkom 4. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na 6. redovitoj sjednici u ak. god. 2022./2023., održanoj 27. ožujka 2023.godine, donijelo je Pravilnik o radu Centra za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o radu Centra za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stupa na snagu osmoga dana (25. travnja 2023.) od dana njegove objave na oglasnoj ploči odnosno mrežnoj stranici Fakulteta.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, stavlja se izvan snage Pravilnik o radu Centra za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Klasa: 602-04/09-34/02, Ur.broj: 251-74/09-01/01) od 5. lipnja 2009. godine.