Usvojen Pravilnik o nagradama i priznanjima Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 17. prosinca 2018.

Na temelju članka 41., stavka I., podstavka 19. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 17. prosinca 2018. donijelo je Pravilnik o nagradama i priznanjima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti ERF-a stupa na snagu osmog dana od dana donošenja na sjednici Fakultetskog vijeća.