Usvojen Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 41. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 9. srpnja 2018. donijelo je Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti ERF-a stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici Fakulteta.