Usvojen Pravilnik o nagradama i priznanjima Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 41., stavka 1., podstavka 19. Statuta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće na sjednici održanoj 26. lipnja 2017. donijelo je Pravilnik o nagradama i priznanjima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o nagradama i priznanjima ERF-a stupa na snagu osmog dana od dana donošenja na sjednici Fakultetskog vijeća.