Odobren projekt "BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju"

Projekt Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom "BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju" osvojio je najviši broj bodova na Javnom pozivu za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti Agencije za elektroničke medije.

Projekt je svojim općim ciljem usmjeren izgradnji zdrave slike o sebi srednjoškolaca u virtualnom medijskom prostoru te osnaživanju njihovih socijalno-emocionalnih kompetencija kao ključnih u kontekstu modernoga doba. Obuhvaća veliki broj različitih aktivnosti, poput osmišljavanja inovativnog, znanstveno-utemeljenog, preventivnog programa i pilot-implementaciju istoga s članovima Vijeća učenika u dvije srednjoškolske suradne ustanove, oblikovanja (psiho)edukativnih materijala za podršku mentalnom zdravlju mladih u virtualnom medijskom okruženju i snimanja video-lekcija, organizacije jednodnevnog stručnog događaja i dr.

Voditeljica navedenog Projekta je Sanja Radić Bursać, prof. soc. ped., stručna suradnica u znanosti i visokom obrazovanju iz Nastavno-kliničkog centra ERF-a te u njegovom razvoju i realizaciji sudjeluju izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić, doc. dr. sc. Miranda Novak, asistentica Sabina Mandić, mag. paed. soc. i stručna suradnica Lucija Lamešić, mag. paed. soc.

Osnovne informacije o Projektu

Projekt "BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju" svojim općim ciljem usmjeren je izgradnji zdrave slike o sebi srednjoškolaca u virtualnom medijskom prostoru te osnaživanju njihovih socijalno-emocionalnih kompetencija. Navedeno se planira ostvariti kroz osmišljavanje inovativnog, znanstveno-utemeljenog, preventivnog programa koji će se sastojati od 10 tematskih cjelina/radionica. Istima će biti obuhvaćeni sadržaji vezano uz samosvijest, razvoj i održavanje kvalitetnih interpersonalnih odnosa u realnom i virtualnom svijetu, osobno i društveno odgovorno korištenje interneta (posebice društvenih mreža) kao i brigu o mentalnom zdravlju mladih. Oblikovani preventivni program će se provesti u dvije suradne srednje škole na području Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije, s članovima Vijeća učenika kao predstavničkim i reprezentativnim tijelima izabranih odgojno-obrazovnih ustanova. Navedena pilot-implementacija će uključivati i provedbu evaluacije čiji podaci će biti iskorišteni za daljnji razvoj znanstveno-učinkovite preventivne intervencije na specifičnom tematskom području. Uz osmišljene interaktivne radionice, autorice će oblikovati i dodatne (psiho)edukativne materijale u vidu radne bilježnice za podršku mentalnom zdravlju mladih u virtualnom medijskom okruženju i snimljene video-lekcije (njih 10). Važno za istaknuti jest kako će pripremljeni materijali biti široko diseminirani prema značajnom broju suradnih institucija i organizacija (kroz dosadašnju mrežu i bazu kontakata) te stručnjacima iz sustava odgoja i obrazovanja (putem suradnje sa županijskim stručnim vijećima Agencije za odgoj i obrazovanje). Jedna od posljednjih projektnih aktivnosti odnosi se na organizaciju i realizaciju jednodnevnog stručnog događaja (okruglog stola ili stručnog skupa) gdje će se promovirati program te potaknuti relevantne stručnjake na provedbu istoga u njihovim matičnim školama i/ili radnim okruženjima. Smatramo kako će se provedbom projekta „BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju“ doprinijeti medijskom i socijalno-emocionalnom opismenjavanju mladih, te unaprjeđenju njihovih kompetencija na navedenom području koje se ujedno i smatraju ključnima u kontekstu modernoga doba.