Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje kao partner u trogodišnjem Erasmus+ projektu „ASSISTING BETTER COMMUNICATION, ABC”

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje kao partner u trogodišnjem Erasmus+ projektu „ASSISTING BETTER COMMUNICATION”, ABC” (573610-EPP-l-2016-1-GE-EPPKA2-CBHE-JP). Nositelj projekta je Ilia State University iz Gruzije, a u projektu sudjeluje ukupno 17 partnera iz 6 zemalja.

Od 22. do 25. svibnja 2017. na ERF-u je održana edukacija na kojoj su sudjelovali predstavnici partnerskih institucija. Svrha posjeta je bila edukacija edukatora. Ukupno je bilo 16 nastavnika (sveučilišnih profesora i asistenata) s Ilia State University (Tbilisi, Gruzija), University of Haifa, Gordon University College i Ono University College  (Izrael), Univerziteta u Tuzli i Univerziteta Istočno Sarajevo (BiH). Osim susreta s članovima Odsjeka za oštećenja sluha i Odsjeka za logopediju, gosti su posjetili Laboratorij za govornu i slušnu akustiku, Laboratorij za psiholingvistička istraživanja i Laboratorij za istraživanje znakovnog jezika i kulture Gluhih, a u Centru za rehabilitaciju posjetili su Kabinet za oštećenja sluha i Logopedski kabinet s naglaskom na terapiju mucanja.