Promjena termina edukacije "Senzorna integracija - Stručni modul II" – listopad 2020.

Poštovane kolegice i kolege!

Obavještavamo Vas da je termin edukacije Stručnog modula II prebačen s datuma 23. i 24. listopada 2020. na NOVI DATUM 30. i 31. listopada 2020.

Molimo sve zainteresirane da ispunjeni prijavni obrazac pošalju e-mail-om na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Datumi održavanja ostalih modula ostali su isti.

Više informacija o aktualnim terminima edukacija, programima i prijavnicama na poveznici: Poziv na edukacije "Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Stručni modul II i Stručni modul III" od listopada do prosinca 2020.

Radujemo se Vašem interesu i dolasku!

Srdačno,
prof.dr.sc. Rea Fulgosi Masnjak, voditeljica edukacije
izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš, voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje

Poziv na edukacije "Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV, Stručni modul II i Stručni modul III" od listopada do prosinca 2020.

Poštovane kolegice i kolege!

Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukacijama iz područja senzorne integracije "Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV-Supervizija, Stručni modul II i Stručni modul III", prema metodi A. J. Ayres.

Edukaciju izvode prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak voditeljica Kabineta za senzornu integraciju, Centra za rehabilitaciju ERF-a sa suradnicima, stručnjacima koji posjeduju međunarodne certifikate za područje senzorne integracije. Pozitivna i vrijedna iskustva polaznika dosadašnjih višegodišnjih edukacija potvrđuju njezinu korisnost i potrebu kontinuiranog provođenja novih edukacija s ovom temom, jer senzornu je integraciju potrebno razvijati i poticati u radu s djecom, učenicima i odraslim osobama s i bez teškoća u razvoju, s poremećajima iz autističnog spektra i razvojnim teškoćama koje imaju senzornu komponentu.

Ove edukacije otvaraju mogućnost premošćivanja brojnih nedostataka prisutnih u našoj praksi. Naime, stručnjaci su suočeni s nedostatnim mogućnostima stručnoga usavršavanja i nerijetko prepušteni samima sebi u svakodnevnom radu. Roditelji i djeca, također su suočeni s nedostatnim brojem mjesta koja nude primjerene terapijske pristupe i provode poticanje senzorne integracije. Zbog ovih, a i drugih razloga, često s djecom i učenicima s teškoćama u razvoju rade nedovoljno kvalificirani stručnjaci.

Objavljujemo NOVE termine za koje primamo prijave:

 • Edukacija iz Modula I održat će se: 2. i 3.10.2020.
 • Edukacija iz Modula II održat će se: 6. i 7.11.2020.
 • Edukacija iz Modula III održat će se: 16. i 17.10.2020.
 • Edukacija iz Modula IV održat će se: ožujak 2021.
 • Edukacija iz Stručnog modula II održat će se: 23. i 24.10.2020.
 • Edukacija iz Stručnog modula III održat će se: 4. i 5.12.2020.

Za sve navedene module moguće je poslati prijavnicu kao predbilježbu za iste.

*Točan datum edukacije bit će potvrđen i javljen zainteresiranim polaznicima.

U slučaju većeg broja polaznika izvan Zagreba, edukacija se može organizirati u drugom gradu/ustanovi. U slučaju većeg interesa za pojedine module, postoji mogućnost organiziranja dodatnih termina prema dogovoru.

U prilozima se nalaze sve relevantne informacije o edukaciji/modulima, kao i obrasci za prijavu.

Nadamo se da ćete prepoznati važnost i korisnost ovih edukacija za Vaš budući rad!

Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mail-om na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radujemo se Vašem interesu i dolasku!

Srdačno,
prof.dr.sc. Rea Fulgosi Masnjak, voditeljica edukacije
izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš, voditelj Centra za cjeloživotno obrazovanje

Poziv na edukaciju "Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza" u sklopu Centra za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (siječanj 2020.)

Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na edukaciju "Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza" koja će se održati od 29. do 31. siječnja 2020. godine.

Edukacija je namijenjena edukacijskim rehabilitatorima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s djecom predškolske dobi. Edukaciju izvode doc. dr. sc. Maja Cepanec (logoped) i doc. dr. sc. Sanja Šimleša (psiholog).

Edukacija je posebna po maloj grupi polaznika (maksimalno 15 polaznika), intenzivnom 3-dnevnom radu i izravnom promatranju procesa dijagnostike putem jednosmjernog stakla, uz superviziju za pisanje stručnog mišljenja i grupne rasprave o svakom pojedinom djetetu.

U prilozima se nalaze sve relevantne informacije o navedenoj edukaciji, kao i obrasci za prijavu.

Poziv na edukacije iz senzorne integracije u 2020. godini u organizaciji Centra za cjeloživotno učenje ERF-a

Poštovane kolegice i kolege!

Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim Vas zadovoljstvom poziva na sudjelovanje u edukacijama iz područja senzorne integracije "Senzorna integracija - Modul I, Modul II, Modul III, Modul IV-Supervizija, Stručni modul II i Stručni modul III", prema metodi A. J. Ayres.

Edukaciju izvode prof.dr.sc. Rea Fulgosi-Masnjak voditeljica Kabineta za senzornu integraciju, Centra za rehabilitaciju ERF-a sa suradnicima, stručnjacima koji posjeduju međunarodne certifikate za područje senzorne integracije. Pozitivna i vrijedna iskustva polaznika dosadašnjih višegodišnjih edukacija potvrđuju njezinu korisnost i potrebu kontinuiranog provođenja novih edukacija s ovom temom, jer senzornu je integraciju potrebno razvijati i poticati u radu s djecom, učenicima i odraslim osobama s i bez teškoća u razvoju, s poremećajima iz autističnog spektra i razvojnim teškoćama koje imaju senzornu komponentu.

Ove edukacije otvaraju mogućnost premošćivanja brojnih nedostataka prisutnih u našoj praksi. Naime, stručnjaci su suočeni s nedostatnim mogućnostima stručnoga usavršavanja i nerijetko prepušteni samima sebi u svakodnevnom radu. Roditelji i djeca, također su suočeni s nedostatnim brojem mjesta koja nude primjerene terapijske pristupe i provode poticanje senzorne integracije. Zbog ovih, a i drugih razloga, često s djecom i učenicima s teškoćama u razvoju rade nedovoljno kvalificirani stručnjaci.

Objavljujemo NOVE termine za koje primamo prijave:

 • Edukacija iz Modula I održat će se: 24. i 25.4.2020. [OTKAZANO - COVID-19]
 • Edukacija iz Modula II održat će se: 19. i 20.6.2020.
 • Edukacija iz Modula III održat će se: 17. i 18.4.2020. [OTKAZANO - COVID-19]
 • Edukacija iz Modula IV održat će se: jesen 2020.*
 • Edukacija iz Stručnog modula II održat će se: lipanj/srpanj 2020.*
 • Edukacija iz Stručnog modula III održat će se: 21. i 22.2.2020.

Za sve navedene module moguće je poslati prijavnicu kao predbilježbu za iste.

* Točni datumi edukacija bit će potvrđeni i javljeni zainteresiranim polaznicima.

U slučaju većeg broja polaznika izvan Zagreba, edukacija se može organizirati u drugom gradu/ustanovi. U slučaju većeg interesa za pojedine module, postoji mogućnost organiziranja dodatnih termina prema dogovoru.

U prilozima se nalaze sve relevantne informacije o edukaciji/modulima, kao i obrasci za prijavu.

Nadamo se da ćete prepoznati važnost i korisnost ovih edukacija za Vaš budući rad!

Ispunjeni prijavni obrazac možete poslati e-mail-om na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radujemo se Vašem interesu i dolasku!

Srdačno,
prof.dr.sc. Rea Fulgosi Masnjak, voditeljica edukacije
izv.prof.dr.sc. Neven Ricijaš, voditelj Centra za cjeloživotno učenje

Poziv na radionicu "Poticanje socijalne komunikacije kod djece s razvojnim odstupanjima" u organizaciji Centra za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (veljača 2020.)

Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) Sveučilišta u Zagrebu s velikim zadovoljstvom poziva sve zainteresirane na radionicu "Poticanje komunikacije i socijalnih vještina djece s razvojnim odstupanjima". Radionica je namijenjena psiholozima, logopedima i rehabilitatorima koji se u svom svakodnevnom radu susreću s djecom predškolske dobi.

Radionica je posebna po maloj grupi polaznika (maksimalno 15 polaznika), intenzivnom 3-dnevnom radu te raspravama o pristupu i podršci konkretnom djetetu s razvojnim odstupanjima.

Radionica će se održati od 24. do 26. veljače 2020. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U nastavku su navedene sve relevantne informacije o radionici i obrazac za prijavu.
Ispunjeni obrazac možete poslati e-mailom na:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.