Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse - programske zemlje KA131 (EU) u ak. god. 2022./2023. - 1. KRUG

Sveučilište u Zagrebu objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ak. god. 2022/2023. - 1.krug

Natječaj je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 12. rujna 2022. do 1. ožujka 2023. Završetak mobilnosti je najkasnije 30.09.2023.

Rok za online prijave: 30.09.2022. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

Student se prijavljuje preko online obrasca, a svu prikupljenu i potpisanu dokumentaciju dostavljaju Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a (1. kat, soba T2) ili ECTS koordinatorici doc. dr. sc. Marini Milković.

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ stručna praksa