Natječaj za Erasmus+ stručne prakse (program KA103) za razdoblje od 9. svibnja do 30. rujna 2022.

Sveučilište u Zagrebu objavljuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ak. god. 2021/2022. u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 za programske zemlje (KA103)

Natječaj je namijenjen studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 9. svibnja 2022.- 1. kolovoza 2022.
Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2022.

Rok za podnošenje online prijave: četvrtak 31.3.2022. u 12:00 h / ili ranije, ovisno o planiranom datumu polaska na mobilnost.

Rok za dostavu dokumentacije: četvrtak 31.3.2022. do kraja radnog dana / ili ranije, ovisno o planiranom datumu polaska na mobilnost.  

Student se prijavljuje preko online obrasca a svu prikupljenu i potpisanu dokumentaciju dostavlja u Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a (1. kat, soba T2) ili ECTS koordinatorici doc. dr. sc. Marini Milković.

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ stručna praksa