Drugi krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2021./22. - programske zemlje (KA103)

Sveučilište u Zagrebu objavljuje 2. KRUG NATJEČAJA za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ak. god. 2021/2022. u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 za programske zemlje (KA103)

Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 1. veljače 2022.- 1. kolovoza 2022.  Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2022.

Rok za online prijave je 30.4.2022. u 12h, odnosno i ranije ovisno o planiranom polasku na stručnu praksu.

Student se prijavljuje preko online obrasca a svu prikupljenu i potpisanu dokumentaciju dostavlja u Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a (1. kat, soba T2, Vesna Čavić, prof.) ili ECTS koordinatorici doc. dr. sc. Marini Milković.

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ stručna praksa