Treći parcijalni rezultati drugog kruga Erasmus+ natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse (SMP) za ak. god. 2020./21.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 3. parcijalne rezultate 2. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ u 2020/2021.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu i na poveznici Erasmus+ stručna praksa.