Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka (SMS) u okviru programskih zemalja (KA103) za ak. god. 2019./2020.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka (SMS) u okviru programskih zemalja (KA103) za ak. god. 2019./2020.

Studenti su obvezni proučiti cijeli tekst Natječaja kao i interne fakultetske upute za prijavu.

Rok za prijavu je 14. veljače 2019. u 12 sati.

Tekst natječaja i detaljne upute dostupni su na sljedećoj poveznici: Erasmus+ studijski boravak