Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2018./2019. (3. dio)

U sklopu bilateralne međusveučilišne suradnje objavljeni su natječaji za studentsku razmjenu u zimskom ili ljetnom semestru akademske godine 2018./2019. 

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.