Natječaj Erasmus+ SMS - studenti studijski boravak - za programske zemlje (KA103) za 2017./18. godinu

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj Erasmus+ SMS - studenti studijski boravak - za programske zemlje (KA103) za 2017./18. godinu.

Molimo zainteresirane studente da detaljno pročitaju tekst Natječaja, sve dodatke Natječaju a posebice upute ERF-a koje su dostupne na poveznici Erasmus+ studijski boravak.

Rok za prijavu i predaju dokumentacije je 16. ožujka 2017. u 12.00 sati.

Za dodatna pitanja možete se obratiti:

  • ECTS koordinatorici (doc.dr.sc. Ana Wagner Jakab), soba 12 - u terminima konzultacija ili prema dogovoru
  • Koordinatorici za međunarodnu suradnju i projekte (Vesna Čavić, prof.), soba D7 - ponedjeljak - petak od 10-12 sati