Poništenje dijela natječaja za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste – stručni referent objavljenog 26. svibnja 2021.

Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

Poništava se natječaj, objavljen dana 26. svibnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 57, na web stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji se odnosi za prijam u radni odnos:

  1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste- stručni referent (administrativni tajnik), u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na razdoblje od godinu dana, u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena)

Obvezni uvjeti:

  • SSS, društveni smjer,
  • poznavanje rada na računalu,
  • poznavanje engleskog jezika,
  • 1 godina radnog iskustva

Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Uz pisanu prijavu na natječaj prilaže se:

  • životopis
  • dokazi o ispunjavanju uvjeta
  • elektronički zapis o radnopravnom statusu
  • domovnica ili dokaz o državljanstvu neke druge države

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.