Natječaj za upis u preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije u ak. god. 2018./2019.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2018./2019.

Detaljniije informacije o uvjetima upisa na preddiplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupne su na sljedećim poveznicama: Upisi u I. godinu preddiplomskih studijaERF-a i Natječaj za upis u preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagreb u ak. god. 2018./2019.