Natječaj za prijam zaposlenika u radni odnos: stručni suradnik u Centru za rehabilitaciju (1 izvršitelj) i informatičar (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje
NATJEČAJ za prijam zaposlenika u radni odnos

1. na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, u ustrojbenoj jedinici Centar za rehabilitaciju, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • završen sveučilišni preddiplomski studij rehabilitacije i diplomski studij edukacijske rehabilitacije
 • najmanje jednogodišnje iskustvo neposrednog edukacijsko-rehabilitacijskog terapijskog i savjetodavnog rada u stručnoj intervenciji za djecu rane dobi s teškoćama iz spektra autizma i njihove obitelji
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
 • prednost: dodatno usavršavanje u području poremećaja iz spektra autizma i iskustvo sudjelovanja u stručnim projektima
 • obvezan probni rad od tri mjeseca

2. na radno mjesto – informatičar, na određeno vrijeme (do jedne godine), s punim radnim vremenom, 1 izvršitelj m/ž

Uvjeti:

 • završen diplomski studij, smjer informacijsko komunikacijski promet
 • poznavanje rada u ISVU i LDAP sustavu
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • najmanje 1 godina radnog iskustva rada na istim ili srodnim poslovima
 • Prednost: iskustvo na istim ili srodnim poslovima u visokoškolskoj ustanovi

Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi,
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),
 4. presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a, te
 5. dokaze o ostalim traženim uvjetima.

Za kandidate pod točkom 2. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (provjera znanja rada sa računalnim mrežama i telekomunikacijskim sustavima).

Pravo prijave na natječaj imaju pod jednakim uvjetima osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10000 Zagreb