Erasmus+ sporazumi

Partnerske institucije

Popis institucija s kojima Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ima potpisane Erasmus+ sporazume za akademsku godinu 2021./2022.

* VAŽNO!

S obzirom na različitosti studijskih programa na ERF-u, nemoguće je naći strani fakultet koji će u jednakoj mjeri pokrivati sadržaj sva tri studijska programa na ERF-u. Program na određenom stranom fakultetu odgovara nekom našem studijskom programu više, nekom manje. Preporuke iz tablice su naša sugestija i molimo da ih uzmete u obzir prilikom odabira stranog fakulteta.

Preporučuje se studentima da svakako prije prijave na natječaj detaljno pregledaju web stranice stranih fakulteta i popise predmeta koji su ponuđeni na engleskom jeziku.

Razmjena studenta u okviru Erasmus+ programa moguća je isključivo s ovim institucijama:

 

Država Sveučilište/Fakultet Erasmus kod Subject
area code
Razina studija Broj  studenata Trajanje boravka Preporučuje se studentima *

1.

Belgija

University College Ghent
Faculty of Education, Health and Social Work

B GENT25

011 Education

preddiplomski i diplomski

3

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Logopedija,
Rehabilitacija

2.

Belgija

University College Lueven Limburg
Department of Social Work

B LEUVEN18

0111 Education Science
092 - Welfare,
0922 - Child Care and Youth Services

preddiplomski i diplomski
(samo zimski semestar)

4

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Rehabilitacija

3.

Belgija

Ghent University
Faculty of Medicine and Health Sciences,
Department of rehabilitation

B GENT01 09 Health and Welfare preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)
Logopedija,
Rehabilitacija

4.

Češka

Charles University in Prague
First Faculty of Medicine

CZ PRAHA07

011 Education

preddiplomski i diplomski

1

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija

5.

Finska

University of Jyvaskyla
Faculty of Education and Psychology

SF JYVASKY01

0111 Education Science

preddiplomski i diplomski

4

1 semestar
(5 mjeseci)

Rehabilitacija,
Edukacijska rehabilitacija

6.

Nizozemska

Radboud University Nijmegen
Faculty of Social Science

NL NIJMEGE01

0111 Education Science

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(6 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Rehabilitacija

7.

Nizozemska

University of Groningen
Faculty of Behavioural and Social Sciences
Department of Pedagogical and Educational Sciences

NL GRONING 01

0111 Education Science

preddiplomski
(samo zimski semestar)

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Rehabilitacija

8.

Poljska

Jagellonian University Krakow
Faculty of Philosophy

PL KRAKOW01

011 Education

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija

9.

Poljska

Pedagogical University of Krakow
Faculty of Pedagogy

PL KRAKOW05

011 Education

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Rehabilitacija

10.

Portugal

Instituto Politecnico Setubal
School of Health

P SETUBAL01

011 Education

preddiplomski i diplomski
(samo ljetni semestar)

3

1 semestar
(5 mjeseci)

Logopedija (isključivo) 

11.

Slovenija

University of Ljubljana
Faculty of Education

SI LJUBLJA01

011 Education

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Logopedija,
Rehabilitacija

12.

Španjolska

University of Seville
Faculty of Psychology

E SEVILLA 01

0915 Therapy and Rehabilitation

Isključivo doktorski studij "Poremećaji jezika, govora i slušanja"


2

1 semestar
(minimalno 3 mjeseca)

Poslijediplomski doktorski studij "Poremećaji jezika, govora i slušanja"

 

Opće informacije

Erasmus+ je novi program za obrazovanje, usavršavanje i mlade koji je zamijenio sedam postojećih programa. Trajanje programa je 7 godina (2014.-2020.)

Aktivnosti unutar Erasmus+ programa temelje se na potpisanim sporazumima između institucija koje su nositeljice Erasmus povelje za visoko obrazovanje. U prosincu 2013. godine Europska komisija dodijelila je Sveučilištu u Zagrebu Erasmus povelju za visoko obrazovanje za cijelo razdoblje od 2014. do 2020.

Sveučilište u Zagrebu ima 33 sastavnice (Fakulteta/Akademije). Erasmus+ sporazumi dogovaraju se i potpisuju na razini sastavnice (potpisuje ih dekan).

Erasmus+ sporazumi potpisuju se jednu godinu unaprijed za sljedeću akademsku godinu. Rok je 1 . studeni.

Ovaj model međuinstitucijskog sporazuma koristi se isključivo pri sklapanju sporazuma sa partnerskim učilištima iz programskih zemalja (zemlje članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, Makedonija).

Trajanje individualnih mobilnosti:

  • studentska mobilnost u svrhu studijskog boravka: 3 - 12 mjeseci
  • studentska mobilnost u svrhu stručne prakse: 2- 12 mjeseci
  • mobilnost osoblja: 2 dana - 2 mjeseca, minimalno 8 sati predavanja ako se radi o aktivnosti održavanja nastave

Ime institucije: Sveučilište u Zagrebu
Erasmus kod: HR ZAGREB01
Erasmus+ INFORMATION SHEET
Erasmus Policy Statement
Erasmus Charter 255154-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-1-ECHE