Erasmus+ sporazumi

Partnerske institucije

Popis institucija s kojima Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ima potpisane Erasmus+ ugovore za akademsku godinu 2023./2024.

S obzirom na različitosti studijskih programa na ERF-u, nemoguće je naći strani fakultet koji će u jednakoj mjeri pokrivati sadržaj sva tri studijska programa na ERF-u. Program na određenom stranom fakultetu odgovara nekom našem studijskom programu više, nekom manje. Preporuke iz tablice su naša sugestija i molimo da ih uzmete u obzir prilikom odabira stranog fakulteta.

VAŽNO!

* Preporučuje se studentima da svakako prije prijave na natječaj detaljno pregledaju web stranice stranih fakulteta i popise predmeta koji su ponuđeni na engleskom jeziku kako bi se uvjerili da ima dovoljno ponuđenih predmeta iz njihovog područja studija (ne nude svi fakulteti svake godine iste predmete i potrebno je provjeriti ponudu predmeta).

Razmjena studenta u okviru Erasmus+ programa moguća je isključivo s ovim institucijama:

 

Država Sveučilište/Fakultet Erasmus kod Subject area code/ISCED code
Razina studija Broj  studenata Trajanje boravka Preporučuje se studentima *

1.

Belgija

University College Lueven Limburg
Department of Social Work

B LEUVEN18

0920 Welfare, not further specified

preddiplomski i diplomski

4

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Rehabilitacija

2.

Belgija

Ghent University
Faculty of Medicine and Health Sciences,
Department of Rehabilitation

B GENT01

0919 Health, not elsewhere classified

preddiplomski i diplomski

4

1 semestar
(5 mjeseci)

Logopedija,
Rehabilitacija

3.

Češka

Charles University in Prague
First Faculty of Medicine

CZ PRAHA07

09 Health and Welfare

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija

4.

Finska

University of Jyvaskyla
Faculty of Education and Psychology

SF JYVASKY01

0111 Education Science

preddiplomski i diplomski

4

1 semestar
(5 mjeseci)

Rehabilitacija,
Edukacijska rehabilitacija,
Logopedija,
Socijalna pedagogija

5.

Nizozemska

Radboud University Nijmegen
Faculty of Social Science

NL NIJMEGE01

0111 Education Science
(za studente ER)
031 Social and Behavioral Science
(za studente SP)

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(6 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Rehabilitacija

6.

Poljska

Pedagogical University of Krakow
Faculty of Pedagogy

PL KRAKOW05

0111 Education Science

preddiplomski i diplomski

4

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Rehabilitacija

7.

Portugal

Instituto Politecnico Setubal
School of Health

P SETUBAL01

0915 Therapy and Rehabilitation

preddiplomski i diplomski
(samo ljetni semestar)

4

1 semestar
(5 mjeseci)

Logopedija

8.

Srbija

Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

RS BELGRAD02

0111 Education science

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Edukacijska rehabilitacija,
Logopedija,
Socijalna pedagogija

9.

Turska

Istanbul Medipol University,
School of Health Sciences
Speech and Language Therapy Department

TR ISTANBU36

0915 Therapy and rehabilitation

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Logopedija

 

Opće informacije

Erasmus+ je novi program za obrazovanje, usavršavanje i mlade koji je zamijenio sedam postojećih programa. Trajanje programa je 7 godina (2014.-2020.)

Aktivnosti unutar Erasmus+ programa temelje se na potpisanim sporazumima između institucija koje su nositeljice Erasmus povelje za visoko obrazovanje. U prosincu 2013. godine Europska komisija dodijelila je Sveučilištu u Zagrebu Erasmus povelju za visoko obrazovanje za cijelo razdoblje od 2014. do 2020.

Sveučilište u Zagrebu ima 33 sastavnice (Fakulteta/Akademije). Erasmus+ sporazumi dogovaraju se i potpisuju na razini sastavnice (potpisuje ih dekan).

Erasmus+ sporazumi potpisuju se jednu godinu unaprijed za sljedeću akademsku godinu. Rok je 1 . studeni.

Ovaj model međuinstitucijskog sporazuma koristi se isključivo pri sklapanju sporazuma sa partnerskim učilištima iz programskih zemalja (zemlje članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, Makedonija).

Trajanje individualnih mobilnosti:

  • studentska mobilnost u svrhu studijskog boravka: 3 - 12 mjeseci
  • studentska mobilnost u svrhu stručne prakse: 2- 12 mjeseci
  • mobilnost osoblja: 2 dana - 2 mjeseca, minimalno 8 sati predavanja ako se radi o aktivnosti održavanja nastave

Ime institucije: Sveučilište u Zagrebu
Erasmus kod: HR ZAGREB01
Erasmus+ INFORMATION SHEET
Erasmus Policy Statement
Erasmus Charter 255154-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-1-ECHE