Erasmus+ sporazumi

Partnerske institucije

Popis institucija s kojima Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ima potpisane Erasmus+ sporazume za akademsku godinu 2020./2021.

VAŽNO!

S obzirom na različitosti studijskih programa na ERF-u, nemoguće je naći strani fakultet koji će u jednakoj mjeri pokrivati sadržaj sva tri studijska programa na ERF-u. Program na određenom stranom fakultetu odgovara nekom našem studijskom programu više, nekom manje. Preporuke iz tablice su naša sugestija i molimo da ih uzmete u obzir prilikom odabira stranog fakulteta.

Preporučuje se studentima da svakako prije prijave na natječaj detaljno pregledaju web stranice stranih fakulteta i popise predmeta koji su ponuđeni na engleskom jeziku.

Razmjena studenta u okviru Erasmus+ programa moguća je isključivo s ovim institucijama:

 

DRŽAVA SVEUČILIŠTE/FAKULTET ERASMUS KOD SUBJECT
AREA CODE
RAZINA STUDIJA BROJ  STUDENATA
PO AK.GOD.
TRAJANJE BORAVKA PREPORUČUJE SE STUDENTIMA

1.

Belgija

University College Ghent
Faculty of Education, Health and Social Work

B GENT25

011 Education

preddiplomski i diplomski


3

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Logopedija,
Rehabilitacija

2.

Belgija

University College Lueven Limburg
Department of Social Work

B LEUVEN18

0111 Education science

preddiplomski i diplomski
(samo zimski semestar)

4

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Rehabilitacija

3.

Belgija

Ghent University
Faculty of Medicine and Health Sciences,
Department of rehabilitation

B GENT01 09 Health preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)
Logopedija,
Rehabilitacija

4.

Bugarska

Trakia University-Stara Zagora
Faculty of Education

BG STARA-Z01

011 Education

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Logopedija,
Rehabilitacija

5.

Češka

Charles University in Prague
First Faculty of Medicine

CZ PRAHA07

011 Education

preddiplomski i diplomski

1

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija

6.

Finska

University of Jyvaskyla
Faculty of Education and Psychology

SF JYVASKY01

011 Education science

preddiplomski i diplomski

4

1 semestar
(5 mjeseci)

Rehabilitacija,
Edukacijska rehabilitacija

7.

Sjeverna Makedonija

Ss. Cyril and Methodius University
Faculty of Philosophy

MK SKOPJE01

011 Education science

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Rehabilitacija,
Edukacijska rehabilitacija

8.

Nizozemska

Radboud University Nijmegen
Faculty of Social Science

NL NIJMEGE01

0111 Education science

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(6 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Rehabilitacija

9.

Poljska

Jagellonian University Krakow
Faculty of Philosophy

PL KRAKOW01

011 Education

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija

10.

Poljska

University of Warsaw
Faculty of Education

PL WARSZAW01

011 Education

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija

11.

Poljska

Pedagogical University of Krakow
Faculty of Pedagogy

PL KRAKOW05

011 Education

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Rehabilitacija

12.

Poljska

University of Warmia and Mazury in Olszty
Faculty of Social Science

PL OLSZTYN01

011 Education

preddiplomski i diplomski

1 1 semestar
(5 mjeseci)
Rehabilitacija

13.

Portugal

Instituto Politecnico Setubal
School of Health

P SETUBAL01

011

preddiplomski i diplomski
(samo ljetni semestar)

3

1 semestar
(5 mjeseci)

Logopedija (isključivo) 

14.

Rumunjska

University Stefan cel Mare Suceava
Faculty of Educational Sciences

RO SUCEAVA01

011 Education

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Rehabilitacija

15.

Slovenija

University of Maribor
Faculty of Education

SI MARIBOR01

011 Education

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Rehabilitacija,
Socijalna pedagogija

16.

Slovenija

University of Ljubljana
Faculty of Education

SI LJUBLJA01

011 Education

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Logopedija,
Rehabilitacija

17.

Slovenija

Univerza na Primorskem, Koper Faculty of Education

SI KOPER03

011 Education

preddiplomski i diplomski

2

1 semestar
(5 mjeseci)

Socijalna pedagogija,
Rehabilitacija

18.

Španjolska

University of Seville
Faculty of Psychology

E SEVILLA 01

0915 Speech Pathology and Therapy

Isključivo doktorski studij "Poremećaji jezika, govora i slušanja" na ERF-u


2

1 semestar
(minimalno 3 mjeseca)

Poslijediplomski doktorski studij "Poremećaji jezika, govora i slušanja"

Opće informacije

Erasmus+ je novi program za obrazovanje, usavršavanje i mlade koji je zamijenio sedam postojećih programa. Trajanje programa je 7 godina (2014.-2020.)

Aktivnosti unutar Erasmus+ programa temelje se na potpisanim sporazumima između institucija koje su nositeljice Erasmus povelje za visoko obrazovanje. U prosincu 2013. godine Europska komisija dodijelila je Sveučilištu u Zagrebu Erasmus povelju za visoko obrazovanje za cijelo razdoblje od 2014. do 2020.

Sveučilište u Zagrebu ima 33 sastavnice (Fakulteta/Akademije). Erasmus+ sporazumi dogovaraju se i potpisuju na razini sastavnice (potpisuje ih dekan).

Erasmus+ sporazumi potpisuju se jednu godinu unaprijed za sljedeću akademsku godinu. Rok je 1 . studeni.
Rok za potpisivanje sporazuma za akademsku godinu 2016./17. je 1. studeni 2015. godine.

Ovaj model međuinstitucijskog sporazuma koristi se isključivo pri sklapanju sporazuma sa partnerskim učilištima iz programskih zemalja (zemlje članice EU, Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, Makedonija).

Trajanje individualnih mobilnosti:

  • studentska mobilnost u svrhu studijskog boravka: 3 - 12 mjeseci
  • studentska mobilnost u svrhu stručne prakse: 2- 12 mjeseci
  • mobilnost osoblja: 2 dana - 2 mjeseca, minimalno 8 sati predavanja ako se radi o aktivnosti održavanja nastave

Ime institucije: Sveučilište u Zagrebu
Erasmus kod: HR ZAGREB01
Erasmus+ INFORMATION SHEET
Erasmus Policy Statement
Erasmus Charter 255154-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-1-ECHE