Erasmus+ stručna praksa

Stručna praksa 2020/21

1. KRUG

OBJAVLJENO: 2. SRPNJA 2020.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je Prve Rezultate 1. kruga Erasmus+ natječaja za stručnu praksu studenti (SMP) u ak. god. 2020./21. Detaljnije informacije o odabiru kandidata, postupku i roku žalbe na rezultate dostupne su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

OBJAVLJENO: 19. LIPNJA 2020.
Zbog raspoloživih financijskih sredstava Sveučilište u Zagrebu produžuje rok prijave za 1. KRUG NATJEČAJA za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2020./21. u okviru Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 za programske zemlje (KA103) do 13. srpnja 2020. godine.

Informacije za studente koji se prijavljuju na Natječaj Erasmus+ za stručnu praksu za ak. god. 2020./2021. –PRVI krug

OBJAVLJENO: 20. SVIBNJA 2020.

OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI NATJEČAJ I SVE INFORMACIJE O PRIJAVI I DOKUMENTACIJI TE OBRATITI PAŽNJU NA POSEBAN DIO NATJEČAJA

 • Sveučilište u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus+ za 2020./ 2021. – PRVI krug

 • Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 1. kolovoza 2020 do 15. veljače 2021. Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2021.
 • Mobilnost treba biti neprekinuta a student je u ustanovi dužan odrađivati puno radno vrijeme.
 • Minimalno trajanje stručne prakse 2 mjeseca. Praksa može trajati najviše 12 mjeseci.
 • Rok za online prijave: 15. lipnja 2020. u 12 sati (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava). Do tog datuma je otvorena mogućnost online prijave ali mole se studenti da se prijave do 10.06. jer do tada je rok za predaju fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju.
 • Student sam pronalazi instituciju na kojoj će obavljati stručnu praksu i javlja im se s upitom o mogućnosti obavljanja iste. Nakon što dogovori praksu i termine boravka, student prikuplja potrebnu dokumentaciju.
 • Dokumentacija se dostavlja u papirnatom obliku Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a (1.kat, soba T2) do 10. lipnja 2020.
 • Nakon prikupljanja i obrade svih prijava, fakultetski Ured za međunarodnu suradnju šalje sve prijave Sveučilištu u Zagrebu do 15. lipnja 2020.

SVI DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NALAZE SE OVDJE: Dokumenti i obrasci 2020/2021

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI:

 1. Isprintana i potpisana online prijava. Molimo pročitajte i Upute uz online prijavu.
 2. Potpisanu Izjavu suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom. Obrazac pod Dokumenti i obrasci 2020/2021
 3. Acceptance Confirmation - potvrda strane ustanove o prihvaćanju studenta na Erasmus+ stručnu praksu, na zadanom obrascu pod Dokumenti i obrasci 2020/2021
 4. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru (kod nas je to jedan dokument, iz prijepisa je vidljivo da ste upisani)
 5. Životopis na hrvatskom jeziku (na Europass obrascu, dostupnom na http://europass.cedefop.europa.eu/
 6. Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti (do 400 riječi).
 7. Dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide, odnosno jezika na kojem će obavljati praksu. Uvjet je minimalno B1 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR). Stupanj znanja mora biti naveden na potvrdi. Detaljne upute o tome koje su potvrde prihvatljive pročitajte u Dodatku br. I. ovog Natječaja.
  NAPOMENA: ERF NE IZDAJE POTVRDU O ZNANJU ENGLESKOG JEZIKA S NAZNAKOM STUPNJA ZNANJA PREMA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE.
 8. Za studente s invaliditetom - potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Najkasnije do 10. lipnja 2020. student predajue svu prikupljenu dokumentaciju Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a (1.kat, soba T2, Vesna Čavić, prof.) ili ECTS koordinatorici doc.dr.sc. Marini Milković.

Rezultati će biti objavljeni nakon proteklog roka prijave i obrade svih zaprimljenih prijava na internetskim stanicama Sveučilišta i Fakulteta.

Dokumenti i obrasci

Dokumenti i obrasci 2020/2021

Natječaj za stručnu praksu

Stručna praksa može trajati od 2 do 12 mjeseci. Trajanje stručne prakse definira prihvatna institucija u dogovoru sa studentom.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za Erasmus + stručnu praksu u nekoliko krugova, dva ili tri puta godišnje. Natječaj se obično raspisuje u proljeće i krajem godine (npr. prvi krug je za razdoblje od srpnja do kraja prosinca, a drugi krug za razdoblje od siječnja do 30.rujna). Iznimno, Sveučilište može raspisati i dodatni krug natječaja.
Molimo da pažljivo pratite sve informacije objavljene na ovoj stranici jer sadrže pojašnjen postupak prijave, upute, rokove i ostale važne informacije.