Erasmus+ stručna praksa

Stručna praksa 2022/23

1. KRUG

OBJAVLJENO: 15. SRPANJ 2022.
Objavljeni 1. parcijalni rezultati 1. kruga Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2022/23.


Informacije za studente koji se prijavljuju na Natječaj Erasmus+ za stručnu praksu za ak. god. 2022./2023. – PRVI krug

OBJAVLJENO: 27. SVIBANJ 2022.

OBAVEZNO DETALJNO PROČITATI NATJEČAJ I SVE INFORMACIJE O PRIJAVI I DOKUMENTACIJI TE OBRATITI PAŽNJU NA POSEBAN DIO NATJEČAJA

Sveučilište u Zagrebu raspisuje NATJEČAJ za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru programa Erasmus+ za 2022./2023. – PRVI krug

Prvi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu od 12. rujna 2022. do 1. ožujka 2023. Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2023.

Rok za online prijave: 30.09.2022. (postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava).

VAŽNO:

 1. Student se prijavljuje preko online obrasca, sve privitke učitava u Online prijavni obrazac za studente 2022/23.
 2. Svu papirnatu dokumentaciju student predaje Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a (1.kat., soba T2) odmah nakon ispunjavanja online prijave
 3. Prijavna dokumentacija neće biti razmatrana u slučaju da ju student dostavi izravno Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Sva dokumentacija dostavlja se isključivo fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju.

Student sam pronalazi instituciju na kojoj će obavljati stručnu praksu i javlja im se s upitom o mogućnosti obavljanja iste. Nakon što dogovori praksu i termin, student prikuplja potrebnu dokumentaciju.

SVI DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU DOSTUPNI SU NA POVEZNICI: Dokumenti i obrasci - Erasmus stručna praksa 2022-2023

PRIJAVA MORA SADRŽAVATI:

 1. Isprintanu online prijavu i popratne dokumente.
 2. Potpisanu Izjavu suglasnosti ECTS koordinatora s predloženom Erasmus+ stručnom praksom.
 3. Acceptance Confirmation - potvrda strane ustanove o prihvaćanju studenta na Erasmus+stručnu praksu, na zadanom obrascu
 4. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u Studentskoj službi matičnoga fakulteta (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru (kod nas je to jedan dokument, iz prijepisa je vidljivo da ste upisani).
 5. Životopis na hrvatskom jeziku (na Europass obrascu)
 6. Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti (do 400 riječi).
 7. Dokaz o znanju jezika na kojem će se obavljati praksa. Uvjet je minimalno B1 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFR). Stupanj znanja mora biti naveden na potvrdi. Detaljne upute o tome koje su potvrde prihvatljive pročitajte u Dodatku br. I. ovog Natječaja.

  NAPOMENA: ERF NE IZDAJE POTVRDU O ZNANJU ENGLESKOG JEZIKA S NAZNAKOM STUPNJA ZNANJA PREMA ZAJEDNIČKOM EUROPSKOM REFERENTNOM OKVIRU ZA JEZIKE.
 8. Dodatno za studente s invaliditetom - potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
 9. Dodatno za student s manje mogućnosti – odgovarajuće potvrde (vidi Dodatak II Natječaja)

Objava rezultata natječaja

Parcijalni rezultati Natječaja bit će objavljivani na mjesečnoj bazi, sukladno planu navedenom u Natječaju.

Dokumenti i obrasci

Dokumenti i obrasci 2022/2023

Dokumenti i obrasci 2021/2022

Natječaj za stručnu praksu

Stručna praksa može trajati od 2 do 12 mjeseci. Trajanje stručne prakse definira prihvatna institucija u dogovoru sa studentom.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za Erasmus + stručnu praksu u nekoliko krugova, dva ili tri puta godišnje. Natječaj se obično raspisuje u proljeće i krajem godine (npr. prvi krug je za razdoblje od srpnja do kraja prosinca, a drugi krug za razdoblje od siječnja do 30.rujna). Iznimno, Sveučilište može raspisati i dodatni krug natječaja.
Molimo da pažljivo pratite sve informacije objavljene na ovoj stranici jer sadrže pojašnjen postupak prijave, upute, rokove i ostale važne informacije.