Razmjena studenata

Međunarodna razmjena ostvaruje se na temelju bilateralnih ugovora koje fakulteti ili Sveučilište u Zagrebu sklapaju sa stranim sveučilištima. Erasmus+ sporazumi dogovaraju se i potpisuju na razini fakulteta dok se međusveučilišni sporazumi potpisuju na razini sveučilišta.

Erasmus+ program najpoznatiji je program međunarodne razmjene. Erasmus+ razmjena može trajati najkraće 2 mjeseca (ili jedan trimestar akademske godine) do najduže 12 mjeseci, a može se ostvariti u programskim zemljama (države članice EU-a te Sjeverna Makedonija, Srbija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska).

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama. Studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu tijekom cijelog trajanja studentske razmjene, što znači da ne smiju završiti svoj studij tijekom trajanja razmjene. Studenti za vrijeme trajanja razmjene ne smiju biti u statusu mirovanja na matičnoj ustanovi. Ako se nalaze u kategoriji studenata koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su platiti troškove participacije.

Više na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: Razmjena studenata

Za strane studente u programima razmjene (Erasmus+, bilateralni sporazumi i sl.) Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet nudi sljedeće predmete na engleskom jeziku: