Razmjena studenata

Međunarodna razmjena ostvaruje se na temelju bilateralnih ugovora koje fakulteti ili Sveučilište u Zagrebu sklapaju sa stranim sveučilištima. Erasmus+ sporazumi dogovaraju se i potpisuju na razini fakulteta dok se međusveučilišni sporazumi potpisuju na razini sveučilišta.

Erasmus+ program najpoznatiji je program međunarodne razmjene. Vrste razmjena:

  1. Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka - SMS (3 - 12 mjeseci)
  2. Razmjena studenata u svrhu obavljanja stručne prakse - SMP (3-12 mjeseci)
  3. Kombinacija studijskog boravka i stručne prakse (3-12 mjeseci po aktivnosti)

Više na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/

Za strane studente u programima razmjene (Erasmus+, bilateralni sporazumi i sl.) Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet nudi sljedeće predmete na engleskom jeziku: