Natječaj za akademsku mobilnost

Upute za prijavu 2022.

2. krug

OBJAVLJENO: 5. TRAVANJ 2022.
Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2022. – 2. krug prema sljedećim stavkama:

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu
(nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međuinstitucijski sporazum)

Ova stavka odnosi na mobilnosti koje će biti ostvarene od 1. srpnja do 31.prosinca 2022.

c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu
(kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima

Ova stavka odnosi na mobilnosti koje će biti ostvarene od 1. srpnja do 31. prosinca 2022.

Trošak kotizacije refundirat će se do maksimalnog iznosa od 2.150,00 kn.

PRIJAVNI OBRAZAC ZA STAVKE ISPUNJAVA SE ONLINE do zaključno 25. travnja 2022. do 12 sati.

Prije ispunjavanja online obrasca pročitajte UPUTE ZA ONLINE PRIJAVU

Ispunjeni i potpisani obrasci i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se Uredu za međunarodnu suradnju čim se ispuni online prijava. Fakultet zatim vrši rangiranje pristiglih prijava, objašnjava kriterije odabira te šalje rang-listu Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti (detaljnije u tekstu Natječaja):

Stavka b)

 • Isprintani prijavni obrazac nakon završene online prijave – mora sadržavati kraći opis plana posjeta, dosadašnja suradnja, cilj posjeta, predviđeni rezultati, predviđeni trošak mobilnosti)
 • Pozivno pismo (službeni dopis strane institucije - potpis i pečat)

Za stavku c)

 • Isprintani prijavni obrazac nakon završene online prijave
 • potvrda da je doktorski student upisan u studij u akademskoj godini u kojoj se prijavljuje na natječaj
 • potvrda prihvata sudjelovanja na konferenciji
 • iznos kotizacije

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, iznimno se odobrava sudjelovanje u online verzijama znanstveno-stručnih skupova za koje su se kandidati prijavili. 

Kriteriji za odabir kandidata na Natječaju za akademsku mobilnost:

Stavka b):

 • prednost imaju prijave koje se odnose na održavanje nastave na stranom sveučilištu
 • prednost imaju kandidati koji nisu sudjelovali u programima mobilnosti u zadnje dvije godine (Akademska mobilnost, Erasmus, ostalo)
 • prednost imaju odlasci na mobilnosti koje su od značaja i koristi i za Fakultet/Odsjek, ne samo za kandidata
 • međunarodna prepoznatljivost institucije domaćina s kojom se ostvaruje suradnja te nastavak dosadašnje suradnje
 • poticanje nove suradnje s europskim i svjetskim sveučilištima

Stavka c)

 • prednost imaju doktorski studenti koji su zaposlenici Fakulteta i Sveučilišta

1. krug

OBJAVLJENO: 28. SIJEČANJ 2022.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2022. godini (prvi krug).


OBJAVLJENO: 2. STUDENI 2021.
Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost u 2022. (prvi krug) prema sljedećim stavkama:

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima:

Mobilnost iz ove stavke može se ostvariti od 1. veljače 2022. do kraja 2022. godine i raspisuje se samo u prvom krugu Natječaja.

b) prekogranična mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu
(nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međuinstitucijski sporazum).
Ova stavka odnosi na mobilnosti koje će biti ostvarene od 1. veljače do 1. srpnja 2022.

c) mobilnost doktorskih studenata Sveučilišta u Zagrebu
(kotizacije za aktivno sudjelovanje na znanstveno-stručnim skupovima).
Ova stavka odnosi na mobilnosti koje će biti ostvarene od 1. veljače do 1. srpnja 2022.

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, iznimno se odobrava sudjelovanje u online verzijama znanstveno-stručnih skupova za koje su se kandidati prijavili.

d) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje.
Mobilnost iz ove stavke može se ostvariti tijekom cijele 2022. godine i raspisuje se samo u prvom krugu Natječaja.
Za ovu najavu obratite se Uredu za međunarodnu suradnju ERF-a koji će ispuniti zajedničku tablicu za ERF.

Prijavni obrazac za stavke a), b) i c) ispunjava se online do zaključno 22. studenoga 2021.

Prije ispunjavanja online obrasca pročitajte upute za online prijavu.

Ispunjeni i potpisani obrasci i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju čim se ispuni online prijava, najkasnije do 22. studenog 2021. (soba T2, 1.kat). Fakultet zatim vrši rangiranje pristiglih prijava, objašnjava kriterije odabira te šalje rang-listu Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti (detaljnije u tekstu Natječaja): Tekst Natječaja za akademsku mobilnost u 2022. godini (prvi krug)

Stavke a) i b)

 • Isprintani prijavni obrazac nakon završene online prijave - prijavni obrazac mora sadržavati detalje predložene mobilnosti, kraći opis plana posjeta (dosadašnja suradnja, cilj posjeta, predviđeni rezultati, okvirni predviđeni trošak mobilnosti, itd.)
 • Pozivno pismo (službeni dopis strane institucije a spotpisom ovlaštene osobe)

Za stavku c)

 • Isprintani prijavni obrazac nakon završene online prijave
 • potvrda da je doktorski student upisan u studij u akademskoj godini u kojoj se prijavljuje na natječaj
 • potvrda prihvata sudjelovanja na konferenciji
 • iznos kotizacije

Kriteriji za odabir kandidata na Natječaju za akademsku mobilnost

Stavka b)

 • prednost imaju prijave koje se odnose na održavanje nastave na stranom sveučilištu
 • prednost imaju kandidati koji nisu sudjelovali u programima mobilnosti u zadnje dvije godine (Akademska mobilnost, Erasmus, ostalo)
 • prednost imaju odlasci na mobilnosti koje su od značaja i koristi i za Fakultet/Odsjek, ne samo za kandidata
 • međunarodna prepoznatljivost institucije domaćina s kojom se ostvaruje suradnja te nastavak dosadašnje suradnje
 • poticanje nove suradnje s europskim i svjetskim sveučilištima

Stavka c)

 • prednost imaju doktorski studenti koji su zaposlenici Fakulteta

Upute za odabrane kandidate

Molimo kandidate da detaljno pročitaju upute i upoznaju se s informacijama u dokumentu Upute izabranim kandidatima i sastavnicama (priprema mobilnosti i procedura za refundaciju troškova mobilnosti).

Nakon povratka s mobilnosti nastavnik je dužan predati putnu dokumentaciju i ispunjeni putni nalog u računovodstvo ERF-a.

Nastavnik ispunjava Potvrdu o boravku na stranom sveučilištu i daje ju stranom partneru na potpis. Potpisanu potvrdu nakon mobilnosti nastavnik predaje koordinatorici za međunarodnu suradnju ERF-a.

Natječaj

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za akademsku mobilnost dva puta godišnje, u dva kruga.

Prvi krug Natječaja obično se raspisuje početkom studenog i odnosi se na prvu polovicu sljedeće godine - mobilnosti koji će se ostvariti do 1.srpnja. Prvi krug raspisuje se za sve četiri stavke.

Drugi krug Natječaja obično se raspisuje tijekom svibnja i odnosi se na drugu polovicu tekuće godine - mobilnosti koji će se ostvariti do 31. prosinca. Drugi krug raspisuje se samo za stavke b) i c).

Natječaj se raspisuje prema sljedećim stavkama:

 1. Odlazna mobilnost prema strateškim partnerima (određuje ih Sveučilište za svaku godinu) - raspisuje se samo u prvom krugu, za cijelu kalendarsku godinu.
 2. Mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelom svijetu (nije nužno da postoji bilateralni sporazum).
 3. Mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za konferencije).
 4. Najava dolazna mobilnosti stranih nastavnika temeljem potpisanih bilateralnih sporazuma - raspisuje se samo u prvom krugu, najava dolazaka za cijelu kalendarsku godinu.

Kandidat prikuplja dokumentaciju navedenu u natječaju i predaje ju koordinatorici za međunarodnu suradnju.

Odabir kandidata vrši Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Napomena:
Ovaj tekst se temelji na zadnjem objavljenom natječaju. U slučaju promjena u sljedećem natječaju, relevantne informacije su uvijek one navedene u aktualnom natječaju.