Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja - programske zemlje (EU)

Upute za prijavu 2022/23

OBJAVLJENO: 28. RUJNA 2022.

Objavljeni su rezultati Prvog kruga Natječaja za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./2023.


OBJAVLJENO: 10. LIPANJ 2022.
Sveučilište u Zagrebu raspisuje 1. KRUG NATJEČAJA za Erasmus+ mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2022./2023. - programske zemlje (KA131) te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA131) u akademskoj godini 2022./2023.

Sljedeće informacije samo su kratki pregled teksta Natječaja. Za sve detalje molimo pročitati tekst Natječaja i Upute uz Natječaj.

U ovom krugu mobilnost se može ostvariti od 15. listopada 2022. godine do 1. travnja 2023. godine.

Prijava se ispunjava online (učitava se popratna dokumentacija) do petka, 8. srpnja 2022. u 12 sati (podne). Preporučuje se da prije učitavanja dokumentacije u online bazu, istu provjerite s fakultetskim Uredom za međunarodnu suradnju.

Novo u 2022./2023.

Kompletna prijava za odlazne mobilnosti (ne)nastavnog osoblja se vrši preko MoveOn platforme – online prijava putem AAI identiteta.
UPUTE za ispunjavanje online prijave

Nastavno osoblje

Nastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu:

A) Podučavanje (STA)

 • Za mobilnost u svrhu održavanja nastave neophodno je da prije mobilnosti postoji potpisan Erasmus+ sporazum. Popis inozemnih institucija s kojima ERF ima potpisane Erasmus+ ugovore.
 • Potrebno je održati najmanje 8 sati nastave
 • Nastavnik u dogovoru s nastavnikom na stranoj instituciji dogovara plan rada za svaki dan boravka, teme predavanja, aktivnosti te ih upisuje u odgovarajući obrazac.
 • Plan rada - Obrazac Staff mobility for teaching
 • Obrazac potpisuju: prvo nadležna osoba sa stranog fakulteta a zatim taj sken potpisuju nastavnik i Dekan ERF-a Tako ispunjeni i potpisani obrazac prilaže se kao dokumentacija za Natječaj.

B) Osposobljavanje (STT)

 • Međuinstitucijski sporazum nije potreban no ako se osposobljavanje ostvaruje na visokoškolskoj ustanovi, ta ustanova mora biti nositeljica povelje Erasmus Charter for Higher Education (popis nositelja povelje u Posebnom dijelu Natječaja).
 • Osposobljavanje se može održati na ustanovi koja je aktivna u području obrazovanja
 • Nastavnik pronalazi stranu instituciju na kojoj bi ostvario mobilnost i dogovara svoj plan rada.
 • Plan rada - Obrazac Staff mobility for training
 • Obrazac potpisuju: nastavnik, Dekanica ERF-a i nadležna osoba sa strane institucije. Tako ispunjeni i potpisani obrazac prilaže se kao dokumentacija za Natječaj. 

C) Kombinirana mobilnost podučavanja i osposobljavanja

 • Potrebno je održati minimalno 4 sati nastave
 • Nastavnik u dogovoru s nastavnikom na stranoj instituciji dogovara plan rada za svaki dan boravka, teme predavanja, aktivnosti te ih upisuje u odgovarajući obrazac.
 • Plan rada - Obrazac Staff mobility for teaching and training
 • Obrazac potpisuju: nastavnik, Dekanica ERF-a i nadležna osoba sa stranog fakulteta. Tako ispunjeni i potpisani obrazac prilaže se kao dokumentacija za Natječaj.

Trajanje mobilnosti

Mobilnost osoblja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu).

Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti i dodatno do 2 dana puta

Sadržaj prijave

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:

 • Prijava kroz online prijavu
 • Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti (Mobility agreement/ radni program), ovisno o tome koju vrstu mobilnosti prijavljujete (vidi gore a-b-c) . Obrazac mora biti ovjeren od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta.
 • VAŽNO: potpis strane ustanove može biti skeniran. Potpis dekana (i kandidata) mora biti originalan
 • Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 • Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi s napomenom da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi i potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.
  Ovaj dokument možete dobiti u Uredu za pravne i kadrovske poslove.

Skenirane dokumente pod točkama 2-4- (u papirnatom obliku) kandidat učitava u online bazu najkasnije do petka, 8. srpnja 2022. u 12 sati (podne).

Tablica iznosa za životne troškove i putne troškove (iznosi izraženi u EUR)

Nenastavno osoblje

Nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu osposobljavanja

 • Mobilnost se može ostvariti na instituciji s kojom ERF ima potpisan Erasmus ugovor ali i ne mora postojati Erasmus ugovor.
 • Kandidat sam dogovara sa stranim koordinatorom svoj Plan rada (plan rada za svaki dan boravka, radionice, aktivnosti, job shadowing, itd.)
 • Plan rada - Obrazac Staff mobility for training
 • Obrazac potpisuju: kandidat, Dekan ERF-a i nadležna osoba sa stranog fakulteta. Tako ispunjeni i potpisani obrazac prilaže se kao dokumentacija za Natječaj.

Mobilnost osoblja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu).

Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti i dodatno do 2 dana puta.

Sadržaj prijave

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:

 • Prijava kroz online prijavu
 • Ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti (Mobility agreement for Training/ radni program). Ako dogovarate job shadowing na inozemnoj instituciji, ili ste već prihvaćeni na neki Staff week, tada i potpis strane institucije mora biti na obrascu. Ako još nemate ciljnu ustanovu, ostavljate prazne te rubrike i Mobility agreement potpisuje samo kandidat i Dekan.
  VAŽNO: potpis strane ustanove može biti skeniran. Potpis dekana (i kandidata) mora biti originalan
 • Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 • Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi s napomenom da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi i potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti. Ovaj dokument možete dobiti u Uredu za pravne i kadrovske poslove.

Skenirane dokumente pod točkama 2-4- (u papirnatom obliku) kandidat učitava u online bazu najkasnije do petka, 8. srpnja 2022. u 12 sati (podne).

Tablica iznosa za životne troškove i putne troškove (iznosi izraženi u EUR)

Natječaj - općenito

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Erasmus+ Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja jednom godišnje.

Natječaj se obično raspisuje krajem svibnja/ početkom lipnja svake godine i otvoren je 2 - 3 tjedna.

Djelatnici Fakulteta se tada prijavljuju za odlazak na mobilnost u zimskom ili ljetnom semestru sljedeće akademske godine.

Vrste mobilnosti za nastavno/nenastavno osoblje:

PODUČAVANJE
- samo za nastavno osoblje.
- mobilnost u svrhu podučavanja moguća je jedino na one fakultete s kojima ERF ima potpisane Erasmus+ sporazume.

OSPOSOBLJAVANJE
- za nastavno i nenastavno osoblje.
- moguće je ostvariti mobilnost i ako ne postoji potpisan Erasmus+ sporazum ali ustanova mora imati Erasmus sveučilišnu povelju.

Više: www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/erasmus-plus/

Financijska potpora uključuje potporu za životne troškove i potporu za putne troškove. Detalji o financijskoj potpori objavljuju se uz natječaj.

Kandidat prikuplja dokumentaciju navedenu u natječaju i učitava ju u online prijavu. Odabir kandidata vrši Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Napomena:
Ovaj tekst temelji se na zadnjem objavljenom natječaju. U slučaju promjena u sljedećem natječaju, relevantne informacije su uvijek one navedene u aktualnom natječaju.

Upute za odabrane kandidate

Molimo kandidate da detaljno pročitaju upute i upoznaju se s informacijama u dokumentu Upute za izabrane kandidate i kandidate na listi čekanja.

Potvrdu o dolasku/odlasku (Statement of Host Institution) potrebno je obavezno dati na potpis tijekom mobilnosti na stranoj instituciji.

Upute i obrasci za ak. god. 2020./2021. dostupni su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.