Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja - programske zemlje (EU)

Upute za prijavu 2020/21

OBJAVLJENO: 10. SRPNJA 2020.

Sveučilište u Zagrebu obavilo je rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2020./2021. (programske zemlje – KA103).


OBJAVLJENO: 26. SVIBNJA 2020.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te za dolazak nenastavnog osoblja iz tvrtki i znanstvenih ustanova izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103) u akademskoj godini 2020./2021.

Sljedeće informacije samo su kratki pregled teksta Natječaja. Za sve detalje molimo pročitati tekst Natječaje i Upute uz Natječaj.

Mobilnost se može ostvariti od 1. kolovoza 2020. do 30. rujna 2021. godine.

Rok za online prijavu je utorak, 16. lipnja 2020. godine u 12 sati.

NOVO u 2020/21

Kandidati se prijavljuju samo online; papirnatu natječajnu dokumentaciju nije potrebno dostaviti do roka za prijavu, dostavit će se naknadno, a najkasnije do potpisivanja ugovora o financijskoj potpori.

 

Nastavno osoblje

Nastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu:

A) Podučavanje (STA)

 • Za mobilnost u svrhu održavanja nastave neophodno je da prije mobilnosti postoji potpisan Erasmus+ sporazum. Popis inozemnih institucija s kojima ERF ima potpisane Erasmus+ ugovore dostupan je na poveznici Sporazumi o suradnji.
 • Potrebno je održati najmanje 8 sati nastave
 • Nastavnik u dogovoru s nastavnikom na stranoj instituciji dogovara plan rada za svaki dan boravka, teme predavanja, aktivnosti te ih prilaže prijavi u posebnom dokumentu.

B) Osposobljavanje (STT)

 • Međuinstitucijski sporazum nije potreban no ako se osposobljavanje ostvaruje na visokoškolskoj ustanovi, ta ustanova mora biti nositeljica povelje Erasmus Charter for Higher Education (popis nositelja povelje u Posebnom dijelu Natječaja).
 • Osposobljavanje se može održati na ustanovi koja je aktivna u području obrazovanja
 • Nastavnik pronalazi stranu instituciju na kojoj bi ostvario mobilnost i dogovara svoj plan rada te ga prilaže prijavi u posebnom dokumentu.

C) Kombinirana mobilnost podučavanja i osposobljavanja

 • Potrebno je održati minimalno 4 sati nastave
 • Nastavnik u dogovoru s nastavnikom na stranoj instituciji dogovara plan rada za svaki dan boravka, teme predavanja, aktivnosti te ih prilaže prijavi u posebnom dokumentu.

Trajanje mobilnosti

Mobilnost osoblja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu).

Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti, ali sama mobilnost može trajati i duže odnosno kako je dogovoreno s inozemnom ustanovom.

Sadržaj prijave

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:

 1. Prijavni obrazac – ispunjena i isprintana online prijava
  Upute za online prijavu
 2. kandidat s ciljnom ustanovom dogovara nastavni plan/plan rada te ga kao Word dokument šalje sastavnici na potpis; sastavnica kandidatu vraća skenirani potpisani dokument koji kandidat prilaže u online prijavi
 3. Pozivno pismo s prihvatne ustanove (e mailom skenirano) koje mora sadržavati: podatke o kandidatu, vrstu predviđene mobilnosti (podučavanje/teaching ili osposobljavanje/training ili kombinacija), naziv ciljne ustanove i mjesto održavanja predviđene mobilnosti, broj sati nastave, okvirne datume, ime i kontakt osobe na ciljnoj ustanovi
 4. Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 5. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi te da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi i potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.
  OVAJ DOKUMENT MOŽETE DOBITI U KADROVSKOJ SLUŽBI ERF-a.

Sve ove dokumente kandidat učitava u online bazu do utorka, 16. lipnja 2020. godine u 12 sati.

Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR)

Nenastavno osoblje

Nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu osposobljavanja

 • Mobilnost se može ostvariti na instituciji s kojom ERF ima potpisan Erasmus ugovor ali i ne mora postojati Erasmus ugovor.
 • Kandidat sam dogovara sa stranim koordinatorom svoj Plan rada (plan rada za svaki dan boravka, radionice, aktivnosti, job shadowing, itd.)

Trajanje mobilnosti

Mobilnost osoblja može trajati najkraće 2 dana, a najdulje 2 mjeseca (ne računajući dane provedene na putu).

Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti, ali sama mobilnost može trajati i duže odnosno kako je dogovoreno s inozemnom ustanovom.

Sadržaj prijave

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:

 1. Prijavni obrazac - ispunjena i isprintana online prijava
  Upute za online prijavu
 2. kandidat s ciljnom ustanovom dogovara nastavni plan/plan rada te ga kao Word dokument šalje sastavnici na potpis; sastavnica kandidatu vraća skenirani potpisani dokument koji kandidat prilaže u online prijavi
 3. Pozivno pismo s prihvatne ustanove (e mailom skenirano) koje mora sadržavati: podatke o kandidatu, vrstu predviđene mobilnosti (podučavanje/teaching ili osposobljavanje/training ili kombinacija), naziv ciljne ustanove i mjesto održavanja predviđene mobilnosti, broj sati nastave, okvirne datume, ime i kontakt osobe na ciljnoj ustanovi.
  Iznimka: pozivno pismo nije potrebno ako se prijavljuje mobilnost u svrhu sudjelovanja na Erasmus Staff Week radionici
 4. Životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice
 5. Dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi te da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi i potpisana suglasnost dekana za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme planirane mobilnosti.
  OVAJ DOKUMENT MOŽETE DOBITI U KADROVSKOJ SLUŽBI ERF-a.

Sve ove dokumente kandidat učitava u online bazu do utorka, 16. lipnja 2020. godine u 12 sati.

Tablica iznosa za životne troškove i tablica iznosa za putne troškove (iznosi izraženi u EUR)

Natječaj - općenito

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Erasmus+ Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja jednom godišnje.

Natječaj se obično raspisuje krajem svibnja/ početkom lipnja svake godine i otvoren je 2 - 3 tjedna.

Djelatnici Fakulteta se tada prijavljuju za odlazak na mobilnost u zimskom ili ljetnom semestru sljedeće akademske godine.

Vrste mobilnosti za nastavno/nenastavno osoblje:

 1. PODUČAVANJE
  - samo za nastavno osoblje.
  - mobilnost u svrhu podučavanja moguća je jedino na one fakultete s kojima ERF ima potpisane Erasmus+ sporazume.
 2. OSPOSOBLJAVANJE
  - za nastavno i nenastavno osoblje.
  - moguće je ostvariti mobilnost i ako ne postoji potpisan Erasmus+ sporazum ali ustanova mora imati Erasmus sveučilišnu povelju.

Više: www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/erasmus-plus/

Financijska potpora uključuje potporu za životne troškove i potporu za putne troškove. Detalji o financijskoj potpori objavljuju se uz natječaj.

Kandidat prikuplja dokumentaciju navedenu u natječaju i predaje ju koordinatorici za međunarodnu suradnju koja šalje sve prijave Sveučilištu. Odabir kandidata vrši Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Napomena:
Ovaj tekst temelji se na zadnjem objavljenom natječaju. U slučaju promjena u sljedećem natječaju, relevantne informacije su uvijek one navedene u aktualnom natječaju.

Upute za odabrane kandidate

Molimo kandidate da detaljno pročitaju upute i upoznaju se s informacijama u dokumentu Upute za izabrane kandidate i kandidate na listi čekanja.

Potvrdu o dolasku/odlasku (Statement of Host Institution) potrebno je obavezno dati na potpis tijekom mobilnosti na stranoj instituciji.

Upute i obrasci za ak. god. 2020./2021. dostupni su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.