Natječaj za kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes – BIP)

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes – BIP) u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2023.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Mole se zainteresirani nastavnici da se za detalje vezane uz prijavu i ostale procedure jave fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju.