Propisi Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Strateški plan razvoja Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 2019.-2023. (8. srpnja 2019.)

Akcijski plan za ostvarivanje strateških ciljeva Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za razdoblje od srpnja 2020. do srpnja 2021. (srpanj 2020.)

Teme istraživanja od 2019. do 2023. godine - Prilog uz Strateški plan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za razdoblje od srpnja 2020. do srpnja 2021. (srpanj 2020.)

Politika kvalitete Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Obnovljeni nastavni plan i program preddiplomskog studijskog programa Rehabilitacija (2010.)

Obnovljeni nastavni plan i program preddiplomskog studijskog programa Logopedija (2010.)

Obnovljeni nastavni plan i program preddiplomskog studijskog programa Socijalna pedagogija (2010.)

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Edukacijska rehabilitacija - Inkluzivna edukacija i rehabilitacija (2010.)

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Edukacijska rehabilitacija - Rehabilitacija, sofrologija, kreativna terapija i art/ekspresivna terapija (2010.)

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Edukacijska rehabilitacija - Rehabilitacija osoba oštećena vida (2010.)

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Logopedija (2010.)

Obnovljeni nastavni plan i program diplomskog studijskog programa Socijalna pedagogija (2010.)

Pravilnik o radu Centra za rehabilitaciju (19.03.2007.)

Pravilnik o radu Centra za cjeloživotno obrazovanje (01.06.2009.)

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete (25.03.2013.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete (30.11.2015.)

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima ERF-a (pročišćeni tekst) (srpanj 2020.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima ERF-a (srpanj 2020.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima ERF-a (studeni 2019.)

Pravilnik o studiranju na preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima ERF-a (travanj 2015.)

Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju "Prevencijska znanost i studij invaliditeta" (24.10.2011.)

Pravilnik o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju "Poremećaji jezika, govora i slušanja" (26.6.2017.)

Pravilnik o poslijediplomskom specijalističkom studiju "Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji" (05.03.2012.)

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva (28.01.2013.)

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva (28.04.2008.)

Poseban popis gradiva ERF-a s rokovima čuvanja (28.05.2008.)

Katalog informacija ERF-a

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (prosinac 2014.)

Protokol za prijavu, ugovaranje, vođenje i praćenje projekata ERF-a (ažuriran 2017.)

Statut Hrvatske udruge diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (srpanj 2015.)

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća (prosinac 2015.)

Pravilnik o radu ERF-a (prosinac 2015.)

Statut Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (srpanj 2020.)

Protokol o statusu vježbaonice kao nastavne baze ERF-a (listopad 2016.)

Odluka o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (listopad 2017.)

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti (9. srpnja 2018.)

Odluka ERF-a o rasporedu i evidenciji radnog vremena (studeni 2018.)

Statut Studentskog zbora Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (studeni 2018.)

Pravilnik o nagradama i priznanjima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prosinac 2018.)

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja ERF-a

Obrazac preporuke dekanu za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada i priznanja ERF-a

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (27. prosinac 2018.)

Dodatak I Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje (27. prosinac 2018.)

Izjava o nepostojanju sukoba interesa u vezi s postupcima javne nabave (2019.)

Pravilnik o radu knjižnice ERF-a (studeni 2019.)

Pravilnik o zaštiti dostojanstva radnika ERF-a (siječanj 2020.)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe ERF-a (siječanj 2020.)

Pravilnik o zaštiti na radu ERF-a (siječanj 2020.)

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (lipanj 2020.)

Pravilnik o ustroju radnih mjesta Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (studeni 2020.)