Dokumenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta

Privitci:
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_odluka_provjera_vjerodostojnosti_diploma_2023.pdf)Odluka o naknadi za provjeru vjerodostojnosti diploma ERF-a (siječanj 2023.)
Pristupiti ovom URL-u (/images/dokumenti/Odluke/ERF-Odluka-VolonterskiRad.pdf)Odluka o pravu upisa kolegija Volonterski rad (svibanj 2013.)
Pristupiti ovom URL-u (/images/dokumenti/Odluke/ERF-Odluka-VolonterskiRadI-IV.pdf)Odluka o pravu upisa kolegija Volonterski rad I-IV (svibanj 2013.)
Pristupiti ovom URL-u (/images/dokumenti/Odluke/ERF-Odluka-IzborMentoraIzradaDiplomskogRada.pdf)Odluka o izboru mentora za izradu diplomskog rada (ožujak 2010.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_Odluka_Neplacanje_Potvrda_Studenti_2016.pdf)Odluka o neplaćanju potvrda koje se ispisuju iz sustava ISVU (srpanj 2016.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_Odluka_Dodatno_obrzovanje_kvalifikacija_izvan_RH.pdf)Odluka o dodatnom obrazovanju za osobe koje su stekle kvalifikacije izvan RH
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_zahtjev_izjednacavanje_akademski_naziv.dotx)Zahtjev za izdavanje potvrde o izjednačavanju ranije stečenog akademskog naziva
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERF_Odluka_Medjuknjiznicna_posudba_2018.pdf)Odluka ERF-a o međuknjižničnoj posudbi (travanj 2018.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_odluka_visina_naknade_izbor_znanstveno_zvanje_2012.pdf)Odluka o visini naknade za izbor u znanstvena zvanja (2012.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERFUNIZG_odluka_naknada_izbor_naslovno_znanstveno-nastavno_zvanje_2021.pdf)Odluka o plaćanju naknade za postupak izbora u naslovno znan-nast. zvanje (2021)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/AZVO_Upute_Izvjestaj_napredovanje_znanstvena_zvanja_lipanj_2020.pdf)Upute za pisanje Izvještaja o napredovanju u znanstvena zvanja (lipanj 2020.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/AZVO_Upute_Izvjestaj_napredovanje_znanstvena_zvanja_2020.pdf)Upute za pisanje Izvještaja o napredovanju u znanstvena zvanja (siječanj 2020.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/Obrazac_1_izbor_u_znanstveno_zvanje_VISAK_RADOVA_2020.docx)Obrazac za izbor u znanstveno zvanje - višak radova
Pristupiti ovom URL-u (/docs/Obrazac_2_izbor_u_znanstveno_zvanje_BEZ_VISKA_RADOVA_2020.docx)Obrazac za izbor u znanstveno zvanje - bez viška radova
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERF_Odluka_Participacija_troskovi_studija_2019-20_2021-22.pdf)Odluka o participaciji u troškovima studija u ak. god. 2019./20. - 2021./22.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_odluka_sanitarni_pregled_studenti_2017.pdf)Odluka o sanitarnom pregledu za studente ERF-a (studeni 2017.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_odluka_povjerenik_za_zastitu_na_radu_2019.pdf)Odluka o imenovanju povjerenika za zaštitu na radu (studeni 2019.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_odluka_pokretanje_izrade_procjene_rizika_na_radu_2019.pdf)Odluka o pokretanju izrade Procjene rizika na radu (studeni 2019.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_odluka_povjerenik_za_otpad_zamjenik_povjerenika_2019.pdf)Odluka o imenovanju povjerenika za otpad i zamjenika povjerenika za otpad (2019)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/financije/ERF_odluka_procedura_blagajnickog_poslovanja_2019.pdf)Odluka o proceduri blagajničkog poslovanja ERF-a (prosinac 2019.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/propisi/ERFUNIZG_odluka_radno_vrijeme_2021.pdf)Odluka ERF-a o rasporedu i evidenciji radnog vremena (veljača 2021.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/propisi/ERFUNIZG_odluka_o_izmjenama_dopunama_odluke_o_rasporedu_i_evidenciji_radnog_vremena_27052021.pdf)Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o rasporedu i evidenciji radnog vremena
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_odluka_o_naknadama_2020.pdf)Odluka o naknadama ERF-a (svibanj 2020.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERFUNIZG_odluka_o_naknadama_produljenje_poslijediplomskog_specijalistickog_studija.pdf)Odluka o naknadama za produljenje roka završetka specijalističkog studija
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_odluka_visina_troskova_upisa_2020-21.pdf)Odluka o visini troškova upisnog materijala u ak. god. 2020./21.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_odluka_predmet_praksa_2019-20.pdf)Odluka o evidentiranju izvršenih obveza za predmet Praksa u ak. god. 2019./20.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/upisi/ERFUNIZG_odluka_upisi_redoviti_visa_godina_studija_2020-21.pdf)Odluka o upisima u višu godinu studija u ak. god. 2020./21. (rujan 2020.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERFUNIZG_odluka_o_naknadama_produljenje_poslijediplomskog_doktorskog_studija_2020.pdf)Odluka o naknadama za produljenje završetka dosktorskog studija (rujan 2020.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERFUNIZG_odluka_nastava_zimski_semestar_2020-21.pdf)Odluka o održavanju nastave u zimskom semestru ak. god. 2020./21.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERF_odluka_o_sluzbenim_putovanjima_2018.pdf)Odluka o službenim putovanjima (ožujak 2018.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERFUNIZG_aneks_II_odluke_o_sluzbenim_putovanjima_2019.pdf)Aneks II. odluke o službenim putovanjima (ožujak 2019.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERFUNIZG_odluka_o_sluzbenim_putovanjima_2020.pdf)Odluka o službenim putovanjima (siječanj 2020.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_putni_nalog_2023_ZAHTJEV.docx)Zahtjev za izdavanje putnog naloga
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERF_Putni_nalog_2018_IZVJESCE.dotx)Izvješće o obavljenom službenom putovanju
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_polica_osiguranja_studenti_2020-21.pdf)Polica osiguranja studenta od nesretnog slučaja za ak. god. 2020/2021.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_odluka_redoviti_izvanredni_ispitni_rokovi_2020-21.pdf)Odluka o terminima redovitog/izvanrednog ispitnog roka i predaji dipl. radova
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_studentska_prava_obveze_studenti_s_potresom_ugrozenog_podrucja_08012021.pdf)Odluka ERF-a: studentska prava studenata s područja RH pogođenima potresom
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_odluka_odrzavnje_nastave_zimski_semestar_2020-21_07012021.pdf)Odluka ERF-a o načinu održavanja nastave do kraja zimskog semestra 2020./21.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERFUNIZG_odluka_odrzavanje_nastave_ljetni_semestar_2020-21_26012021.pdf)Odluka o načinu održavanja nastave u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_odluka_troskovi_upisa_PD_DIP_2021-22.pdf)Odluka o visini troškova upisnog materijala u ak. god. 2021./22.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_odluka_ukidanje_indeksa_PD_DIP_2020-21.pdf)Odluka o ukidanju indeksa od ak. god. 2020./21.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_odluka_ukidanje_ponistenje_indeksa_preddiplomski_diplomski_28062021.pdf)Odluka o ukidanju i poništenju indeksa (2. i 3. g. studija)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_polica_osiguranja_studenti_2021-22.pdf)Polica osiguranja studenta od nesretnog slučaja za ak. god. 2021./2022.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERFUNIZG_odluka_tiskanje_diplome_prije_promocije_26102021.pdf)Odluka o tiskanju diplome prije promocije (26.10.2021.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERFUNIZG_NKC_odluka_ulazak_boravak_COVID-19_15112021.pdf)COVID-19: Odluka o uvjetima ulaska i boravka u prostorima NKC-a (15.11.2021.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/odluke/ERFUNIZG_odluka_ulazak_boravak_COVID-19_15112021.pdf)COVID-19: Odluka o uvjetima ulaska i boravka u prostorima ERF-a (15.11.2021.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_plan_klasifikacijskih_i_brojcanih_oznaka_akata_2022.pdf)Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2022.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_odluka_troskovi_lektura_a1_casopis_2021.pdf)Odluka o financiranju troškova lekture znanstvenih radova - A1 časopisi (2021.)
Pristupiti ovom URL-u (/docs/ERFUNIZG_odluka_troskovi_upisa_2022-23.pdf)Odluka o visini troškova upisnog materijala u ak. god. 2022./23.
Pristupiti ovom URL-u (/docs/knjiznica/ERFUNIZG_odluka_o_publikacijama_u_izdanju-suizdanju_ERF-a_12012023.pdf)Odluka o publikacijama u izdanju/suizdanju ERF-a (12. siječnja 2023.)