COVID-19: UPUTE ZA POSTUPANJE ZA DJELATNIKE I STUDENTE

COVID 19 ds
Na ovoj stranici nalazit će se objedinjene informacije vezane uz rad Fakulteta tijekom zdravstvene situacije uzrokovane koronavirusom (COVID-19) i relevantne upute nadležnih tijela.

Nastava na preddiplomskim i diplomskim studijima u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021.

Za studente redovitih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija zbog epidemioloških okolnosti i mjera, sukladno studijskom programu, odnosno silabusu pojedinog predmeta i Izvedbenom planu nastave, prilikom izvođenja nastave na klasični, kontaktni način, skraćuje se trajanje nastavnog sata na način da se sve skupine dijele na dvije grupe (predavanja, seminari i vježbe) te se dva sata predavanja, seminara i vježbi skraćuju na 1.5 sat i mogu se održati u blok-satu s jednom grupom studenata u jednom tjednu, a s drugom grupom studenata u drugom tjednu.

Nastava će se održavati kumulativno i to na način da će se nastava iz obveznih predmeta održati prvih 10 tjedana, a nastava iz izbornih predmeta zadnjih 5 tjedana nastave.

Za studente izvanrednih preddiplomskih sveučilišnih studija nastava će se održavati na daljinu putem sustava za e-učenje Merlin.

Nastava na redovitim preddiplomskim i diplomskim studijima do kraja zimskog semestra ak. god. 2020./2021.

Poštivajući Preporuku za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVlD-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera, od 27. studenoga 2020. godine, koju je donio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, nastava na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu će se do kraja zimskog semestra akademske godine 2020./2021. održavati na daljinu.

Iznimno od navedenog, praktična nastava, studentske vježbe i laboratorijske vježbe mogu se održati na Fakultetu te će biti organizirani uz provođenje svih epidemioloških mjera.

Kod održavanja specifičnih oblika nastave koje će se održavati u prostorijama Fakulteta, nastavnici će obavještavati studente o mjestu i terminu održavanja nastave.

Kolokviji i drugi oblici ispitivanja studenata mogu se samo iznimno održavati na Fakultetu ukoliko je moguće zadovoljiti sve epidemiološke mjere.

Nastava na redovitim preddiplomskim i diplomskim studijima od 24. studenoga do 24. prosinca 2020.

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije sva nastava na redovitim preddiplomskim i diplomskim studijima održavat će se na daljinu u razdoblju od 24. studenoga do 24. prosinca 2020. godine. U navedenom razdoblju predviđeni kolokviji/ispiti odžavat će se uživo ili prema dogovoru s predmetnim nastavnikom.

Mole se studenti koji sumnjaju na mogućnost zaraze ili imaju simptome zaraze da smanje kontakte i aktivnosti do daljnjega, te da o tome odmah obavijeste svog nadležnog liječnika.

Podsjećamo sve studente kojima je potvrđena zaraza koronavirusom ili im je određena mjera samoizolacije da su o tome dužni obavijestiti prodekana za studije i studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu putem e-pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Nastava na preddiplomskim i diplomskim studijima u zimskom semestru ak. god. 2020./2021.

Sukladno Preporukama za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 HZJZ-a od 31. kolovoza 2020. godine i odluci ERF-a o načinu održavanja nastave u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. za vrijeme pandemije COVID-19, nastava će se na redovitim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. izvoditi kumulativno, na „klasični“ način. Izborni predmeti izvodit će se u zadnjih pet tjedana zimskog semestra ak. god. 2020./2021. Nastava će se na izvanrednim preddiplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. izvoditi na daljinu.

Prilagođeni režim rada ERF-a od 11. svibnja 2020.

Na temelju Preporuka Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu tijekom pandemije COVlD-19, od dana 7. svibnja 2020. godine i odluke dekanice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o aktivnostima vezanim uz sveučilišnu nastavu na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020. od 8. svibnja 2020. godine, sve aktivnosti sveučilišne nastave na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uključujući polaganje ispita u ljetnom ispitnom roku, obrane diplomskih i specijalističkih radova te obrane teza doktorskih radova, kao i administrativni poslovi (prijavljivanje ispita, upis godine, mirovanje studentskih prava i sl.), odvijat će se na daljinu do kraja ljetnog semestra.

Od ponedjeljka, 11. svibnja 2020. knjižnica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta će biti otvorena za korisnike u prilagođenom radnom vremenu od 9:00 do 14:00 sati, uz posebne uvjete. Više u Informacijama o radu knjižnice za vrijeme prilagođenog režima rada Fakulteta.

Prilagođeni režim rada ERF-a od 19. travnja 2020.

Sukladno Odluci o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu te naputku Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine, nastava za studente redovitih preddiplomskih i diplomskih studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastavlja se izvoditi putem sustava za e-učenje Merlin do 19. travnja 2020. godine ili do novih informacija nadležnih institucija.

Nastava za studente izvanrednog preddiplomskog studija Rehabilitacija počet će se izvoditi kao e-nastava ili nastava na daljinu od petka, 3. travnja 2020. Nastava će se odvijati putem sustava za e-učenje Merlin ili putem nekog drugog sustava za udaljeno učenje koje odabere sam nastavnik.

Detaljnije informacije o prilagođenom režimu rada dostupne su na sljedećoj poveznici: Informacije o prilagođenom režimu rada Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta za djelatnike i studente.

Prilagođeni režim rada ERF-a od 16. do 29. ožujka 2020.

Temeljem informacija dobivenih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te Sveučilišta u Zagrebu, obavještavamo vas da će se u razdoblju od 16. do 29. ožujka 2020. nastava za studente redovitih preddiplomskih i diplomskih studija izvoditi putem sustava za e-učenje Merlin.

Detaljnije informacije o prilagođenom režimu rada dostupne su na sljedćoj poveznici: Informacije o prilagođenom režimu rada Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta od 16. do 29. ožujka 2020.

Koordinator COVID-19

izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev, dekanica ERF-a
Mobitel: 098/280 458
E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Koordinatorici za COVID-19 mogu se obratiti svi djelatnici i studenti ERF-a sa svim pitanjima vezanim uz zdravstvenu situaciju uzrokovanu koronavirusom (COVID-19). Koordinatorica za COVID-19 nadgleda i olakšava izvršavanje Preporuka za rad stručnih službi Sveučilišta u Zagrebu i njihovih sastavnica u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19.

Službena mrežna stranica o koranavirusu

Kako bi bolje i pravovremeno informirali javnost o svim detaljima vezanima za koronavirus, kao i pokušali educirati stanovništvo o načinima ponašanja i uputili ih u proceduru u slučaju da imaju simptome virusa, Vlada Republike Hrvatske otvorila je mrežnu stranicu koronavirus.hr.

Preporuke i odluke nadležnih institucija/tijela

Vlada Republike Hrvatske

 1. Odluka Vlade o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (19. ožujak 2020.)
 2. Odluka Vlade o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (13. ožujak 2020.)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH

 1. Naputak Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o primjeni Odluke Vlade o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (19. ožujak 2020.)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

 1. COVID-19: Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera - nadopuna preporuka od 31. kolovoza 2020. (28. svibanj 2021.)
 2. COVID-19: nadopuna Preporuka za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera od 31. kolovoza 2020. (27. studenoga 2020.)
 3. COVID-19: Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 (31. kolovoz 2020.)
 4. COVID 19: Preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima (20. svibnja 2020.)
 1. COVID-19: Dodatne upute HZJZ-a za pojedince – što sami možete učiniti za sebe i svoje bližnje (16. ožujak 2020.)
 2. Koronavirus (COVID-19) - najnoviji podatci i preporuke od 12. ožujka 2020.
 3. Koronavirus (COVID-19) - najnoviji podatci i preporuke od 11. ožujka 2020.
 4. Koronavirus (COVID-19) - najnoviji podatci i preporuke od 10. ožujka 2020.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

 1. COVID 19: odluka Stožera civilne zaštite RH o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza RH (30. studeni 2020.)
 2. COVID-19: Odluka Stožera civilne zaštite RH o izmjenama i dopuni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (11. svibnja 2020.)
 3. Odluka o uvođenju nužne mjere posebne organizacije ustanova socijalne skrbi i drugih pružatelja socijalnih usluga za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19 (25. ožujak 2020.)
 4. Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (23. ožujak 2020.)
 5. Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (19. ožujak 2020)
 6. Odluka o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (19. ožujak 2020.)

Sveučilište u Zagrebu

 1. COVID 19: Preporuka Rektora za održavanje nastave na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. (23. veljače 2021.)
 2. COVID-19: Preporuka rektora Sveučilišta u Zagrebu vezana uz praktične i promptne mjere ograničavanja i sprječavanja širenja zaraze COVID-19 među studentima, nastavnicima i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu (20. listopad 2020.)
 3. COVID-19: Upute i preporuke čelnicima sastavnica i stručnim službama Sveučilišta u Zagrebu za postupanje vezano uz COVID-19 zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj i na području Grada Zagreba (26. lipanj 2020.)
 4. COVID 19: Preporuke Sveučilišta u Zagrebu za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu (7. svibnja 2020.)
 5. Priopćenje za javnost rektora prof. dr. sc. Damira Borasa o rezultatima anketa o provedbi nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu za razdoblje 16. ožujka – 21. travnja 2020. (28. travanj 2020.)
 6. Priopćenje rektora prof. dr. sc. Damira Borasa o izvođenju nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu (9. travanj 2020.)
 7. COVID-19: Preporuke za rad stručnih službi Sveučilišta u Zagrebu i svih njegovih sastavnica (16. ožujak 2020.)
 8. COVID-19: Uputa Kriznoga stožera sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu vezano uz trenutnu epidemiološku situaciju (13. ožujak 2020.)
 9. COVID-19: Uputa sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu vezano uz epidemiološku situaciju (12. ožujak 2020.)
 10. Revidirane mjere zaštite vezane uz koronavirus (COVID-19) - preporuka postupanja (27. veljače 2020.)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 1. Odluka ERF-a o načinu održavanja nastave u ljetnom semestru ak. god. 2020./2021. za vrijeme pandemije COVID-19 (26. siječanj 2021.)
 2. COVID-19: Odluka o upisu redovitih studenata preddiplomskih i diplomskih studija ERF-a u ljetni semestar ak. god. 2020./2021. (14. siječanj 2021.)
 3. Odluka o određivanju trećeg termina redovitog ispitnog roka (zimski, ljetni i jesenski), određivanju izvanrednih ispitnih rokova i produljenju rokova vezanih uz prijavu i predaju diplomskih radova u akademskoj godini 2020./2021. (8. siječanj 2021.)
 4. COVID-19: Odluka ERF-a o načinu održavanju nastave do kraja zimskog semestra ak. god. 2020./2021. (7. siječanj 2021.)
 5. COVID-19: Odluka ERF-a o načinu održavanju nastave do 24. prosinca 2020. (3. prosinac 2020.)
 6. Odluka ERF-a o načinu održavanja nastave u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. za vrijeme pandemije COVID-19 (21. rujan 2020.)
 7. COVID 19: Odluka ERF-a o polaganju ispita u postupku realizacije dopunskih mjera MZO RH (21. svibanj 2020.)
 8. [DJELATNICI I STUDENTI] COVID-19: Odluka ERF-a o aktivnostima vezanim uz sveučilišnu nastavu na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima u ljetnom semestru ak. god. 2019./2020. (8. svibanj 2020.)
 9. COVID-19: Odluka ERF-a o upućivanju radnika na rad od kuće (20. ožujak 2020.)

Međunarodna suradnja

 1. Preporuke Agencije za mobilnost i programe EU korisnicima programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u kontekstu izbijanja koronavirusa (COVID-19) (13. ožujak 2020.)
 2. COVID-19: Uputa sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu vezano uz epidemiološku situaciju (12. ožujak 2020.)
 3. Preventivna privremena mjera središnjeg Ureda za međunarodnu suradnju Rektorata Sveučilišta u Zagrebu u svrhu suzbijanja širenja zaraze koronavirusom (COVID-19) (27. veljače 2020.)
 4. Mjere zaštite vezane uz koronavirus (COVID-19) - preporuka postupanja kod studenata koji dolaze iz stranih zemalja (26. veljače 2020.)