Amca ERF

O udruzi

Što je AMCA?

Hrvatska udruga diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (AMCA ERF) osnovana je kako bi očuvala i njegovala tradiciju i ugled Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i to ponajprije kroz povezivanje bivših i sadašnjih studenata sva tri programa studija zastupljena na ERF-u: edukacijskih rehabilitatora, logopeda i socijalnih pedagoga. Na taj način, studenti ERF-a ostaju umreženi te razmjenjujući svoja znanja i iskustva jačaju mrežu „erfovaca“ i spone s Fakultetom na kojem su proveli najljepše dane mladosti… Time se stvara temelj i za njegovanje veza između ERF-a i sličnih ili srodnih institucija u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, odnosno temelj za jačanje našeg Fakulteta ali i profesija za koje obrazuje studente.

Koji su ciljevi i djelatnosti AMCA-e?

 • očuvanje tradicije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • promicanje ugleda našeg Fakulteta u Zagrebu, u Hrvatskoj, u svijetu
 • njegovanje etičnosti među sveučilištarcima
 • izgradnja i jačanje veza i suradnje između diplomiranih studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • poticanje i uspostava veza između ERF-a i sličnih ili srodnih institucija u RH i svijetu
 • izdavačka djelatnost u cilju ostvarivanja ciljeva Udruge
 • organiziranje susreta članova (predavanja, okrugli stolovi)
 • redovno i prigodno informiranje članova o radu (e-bilten, web stranica)
 • obilježavanje značajnih obljetnica (uspjesi naših alumna)

što je AMCA ostvarila tijekom 2015., 2016. i 2017. godine?

 • dopunjen e-adresar članstva,
 • usvojen novi Statut a prema Zakonu o udrugama, 2015
 • uručene pristupnice studentima u prigodi dodjele diploma,
 • pokroviteljstvo međunarodnom kongresu studenata ERFUSS, 2014, 2016.,
 • popularizacija znanosti: održana pozvana predavanja stručnjaka povodom redovne (Petanjek, Z.: Razvojne promjene u mozgu kroz adolescenciju: prilike i/ili opasnosti“ i izborne skupštine Ricijaš, N.: Ovisnost o kockanju-suvremena bihevioralna ovisnost
 • izabran novi sastav Predsjedništva te Nadzornog odbora AMCA-e ERF-a
 • informiranje odabirom suvremenih komunikacijskih kanala, internetska stranica ERF-a,
 • participacija članstva u radu AMCA-e: predstavljanje uglednih članova, sudjelovanje članstva na ERFCON-u 2017, uz povoljnu kotizaciju

Što će AMCA raditi u 2017. godini?

 • temeljem ostvarenih aktivnosti, izvješća reakreditacijskog Povjerenstva i naše misije ciljevi Udruge uključuju još snažnije poticanje suradnje između bivših studenata i matičnog Fakulteta,
 • izraditi web stranicu AMCA-e ERF-a s informacijama o značajnim događanjima, alumnima i događanjima u struci,
 • povezivati se sa strukovnim udruženjima i Komorom edukacijskih rehabilitatora radi potreba zapošljavanja, cjeloživotnog obrazovanja...
 • generacijsko okupljanje naših bivših studenata, ponajprije prvih generacija (1965-1969),
 • organizirati nove znanstveno-stručne trenutke, Alumni dani,
 • organizirati izvođenje predstave Ozanine stilske vježbe u organizaciji Udruge sa socijalno-humanitarnim ciljevima Ozana a povodom susreta s brucošima i/ili Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, predsjednica je alumna Vjera Lukavečki, prof.defektolog

Kako je AMCA udruga studenata sva tri studija ERF-a, ali i ne samo bivših, i sadašnji su studenti važni i dobrodošli, želja naše AMCE je stvoriti što čvršće spone i sa strukovnim udrugama koje okupljaju logopede, edukacijske rehabilitatore i socijalne pedagoge, odnosno dolje navedene udruge/komoru:

 • Hrvatsko logopedsko društvo, www.hld.hr
 • Hrvatska udruga socijalnih pedagoga, www.husp.hr
 • Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, www.hker.hr
 • Hrvatska udruga za rane intervencije u djetinjstvu, hurid.hr

 

Članstvo

Kako postati član AMCA-e?

Ukoliko ste diplomirali na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili na jednom od prednika ERF-a i želite se učlaniti ili obnoviti članstvo za AMCU ERF-a potrebno je ispuniti e-pristupnicu i uplatiti godišnju članarinu u iznosu 50,00 kn.
Ispunjenu e-pristupnicu i potvrdu o uplati članarine potrebno je poslati na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Broj žiro račina: HR0424840081135016871
Model: HR00
Poziv na broj: mjesec i godina za koji se uplaćuje članarina te OIB člana

Dokumenti