Znanstveno-istraživački projekti

2021 - 2025

Pouzdanost mjerenja individualnih razlika u rečeničnoj obradi: Međujezična perspektiva
Trajanje projekta: 01/2023 - 12/2026
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Marijan Palmović

Obrazovanje u digitalnim vještinama kao potpora boljem zdravlju i socijalnoj uključenosti odraslih osoba s intelektualnim teškoćama_Digi-ID PLUS
Trajanje projekta: 2022 – 2024
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Daniela Bratković, prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak

Nasilje u mladenačkim vezama kod srednjoškolaca Grada Zagreba i Zagrebačke županije
Trajanje projekta: 01/2022 - 09/2022
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Ivana Maurović

Stavovi javnosti prema osuđenicima i rehabilitaciji
Trajanje projekta: 06/2021 – 06/2022
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Anita Jandrić Nišević

Testiranje 5c modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje (P.R.O.T.E.C.T.)
Trajanje projekta: 04/2021 – 03/2026
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Miranda Novak

Obilježja kockanja studenata u Hrvatskoj – značaj kognitivnih i emocionalnih čimbenika
Trajanje projekta: 01/2021 – 01/2022
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš i Sabina Mandić, mag. paed. soc.

2016 - 2020

Višak ili manjak: preobilje i nepotpunost morfoloških paradigma
Trajanje projekta: 09/2020 – 09/2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Gordana Hržica

Razvoj inovativnog dijagnostičkog instrumentarija za rano prepoznavanje djece s disleksijom (RiDys)
Trajanje projekta: 08/2020 – 08/2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević

Otpornost stručnjaka različitih profesija
Trajanje projekta: 05/2020 - 08/2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Ivana Maurović

Ovisnost o Internetu zagrebačkih srednjoškolaca
Trajanje projekta: 01/2020 – 12/2024
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić

Kvaliteta provođenja slobodnog vremena kao zaštitini čimbenik za razvoj problema u ponašanju
Trajanje projekta: 2020 – 2021
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Martina Ferić

Dobrobit sestara i braće djece s teškoćama
Trajanje projekta: 2019 – 2022
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab

Evaluacija programa 'Priprema za izlazak iz skrbi' i usluge osobnih mentora
Trajanje projekta: 10/2019 – 01/2021
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Anja Mirosavljević

Procedural safeguards of accused or suspected children: improving the implementation of the right to individual assessment (IA_CHILD)
Trajanje projekta: 2019 – 2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić
Web: teise.org
Više o projektu

„Umjetnost je i u tebi i u meni“ – znanstveno-stručni projekt osmišljavanja slobodnog vremena zatvorenika
Trajanje projekta: 2019 – 2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Anita Jandrić Nišević

Podrška službenicima zatvorskog sustava i probacije kroz superviziju
Trajanje projekta: 2019 – 2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Tihana Novak

Rana pismenost u hrvatskome
Trajanje projekta: 2019 – 2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Mirjana Lenček

Zadovoljstvo partnerskim odnosima roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma
Trajanje projekta: 2019 – 2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Ajana Low

Koncipiranje instrumenta procjene za odabir asistivne tehnologije za osobe s motoričkim poremećajima
Trajanje projekta: 2019 – 2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Renata Pinjatela

Znanstvena validacija proizvoda; analiza prikupljenih podataka putem OmoReader aplikacije
Trajanje projekta: 05/2019 – 07/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Melita Kovačević

Gestalt pristup u savjetovanju studenata
Trajanje projekta: 01/2019 – 12/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab

Povećanje roditeljskih kompetencija roditelja djece s ADHD-om: Evaluacija treninga
Trajanje projekta: 01/2019 – 12/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Ajana Low

Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju
Trajanje projekta: 2018 – 2023
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Gordana Hržica

Autism Spectrum Disorders: Empowering and Supporting Teachers (ASD-EAST)
Trajanje projekta: 2018 – 2021
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Jasmina Stošić
Web: http://asd-east.org/

A sinergy between a humanoid robot and a personal mobitel device as a novel intervention tool for children with ASD (SMART)
Trajanje projekta: 10/2018 – 10/2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Sanja Šimleša
Web: https://smartproject.mk/

Participacija ranjivih skupina djece
Trajanje projekta: 09/2018 – 03/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Ivana Borić

Revitalizacija zatvorskog prostora umjetnošću - CreArt
Trajanje projekta: 08/2018 – 05/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Anita Jandrić Nišević

Study of effectiveness of mindfulness app MIND YETI
Trajanje projekta: 06/2018 – 06/2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić

Društveno-ekonomska dobrobit zapošljavanja osoba s invaliditetom u trgovačkim društvima grupe Calzedonia u Hrvatskoj
Trajanje projekta: 02/2018 – 02/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Lelia Kiš Glavaš

Jezični unos i socioekonomski čimbenici u istovremenom usvajanju dvaju jezika
Trajanje projekta: 01/2018 – 12/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Gordana Hržica

Evaluacija učinka liječenja u Dnevnoj bolnici za ovisnost o kockanju
Trajanje projekta: 01/2018– 12/2022
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš

Znanstvena evaluacija učinka Programa prevencije kockanja mladih „Tko zapravo pobjeđuje?“
Trajanje projekta: 01/2018– 12/2022
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš

Analiza i razvoj politike za mentalno zdravlje
Trajanje projekta: 2018 – danas
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Miranda Novak

Jezične vještine rano implantirane djece i učenika
Trajanje projekta: 2018 – 2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Ljubica Pribanić

Promocija najboljih praksi na području samoprocjene problema vezanih uz sredstva ovisnosti pomoću u on-line alata
Trajanje projekta: 2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Dalibor Doležal

Procjena vještine pisanja: Komparativna studija
Trajanje projekta: 2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević

Psiholingvistički i neurolingvistički aspekti fonološke i sintatičke obrade
Trajanje projekta: 2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Marijan Palmović

Otpornost rizičnih obitelji: mapiranje i analiza intervencija za obitelji s kompleksnim potrebama
Trajanje projekta: 2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Ivana Jeđud Borić

Kompetencije stručnjaka pomagačkih profesija u pružanju psihosocijalnih intervencija mladima s problemom ovisnosti o kockanju
Trajanje projekta: 2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš

Stereotipna ponašanja i interesi: razvojna i klinička perspektiva
Trajanje projekta: 2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Maja Cepanec

Participacija djece u sustavu odgoja i obrazovanja
Trajanje projekta: 09/2017 – 12/2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Ivana Borić

Osobne vrijednosti, stavovi i stigma prema kockanju u različitim društvenim kontekstima – međunarodna usporedba
Trajanje projekta: 01/2017 – 12/2021
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić

Innovative Academic Course on Integrative Interventions for Children with Autism Spectrum Disorders (IACIIC-ASD)
Trajanje projekta: 2017 – 2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Jasmina Stošić

Psihosocijalni tretman ovisnika zatvorenika
Trajanje projekta: 2017 – 2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Anita Jandrić Nišević; izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš

Iskustvo vršnjačkog nasilja, socijalna i emocionalna kompetencija djece s teškoćama u razvoju
Trajanje projekta: 2017 – 2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić

Seksualni identitet, iskustva i stavovi osoba s teškoćama u razvoju
Trajanje projekta: 2017 – 2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Daniela Bratković

Seksualna viktimizacija djece
Trajanje projekta: 2017 – 2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin

Pozitivan razvoj adolescenata u Hrvatskoj
Trajanje projekta: 2017 – 2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Miranda Novak

DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA HRANJENJA-SISANJA-GUTANJA U NOVOROĐENČADI
Trajanje projekta: 10/2017 – 11/2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: dr. sc. Blaženka Brozović

Universal Prevention Curriculum in Europe (UPC-ADAPT)
Trajanje projekta: 2017 – 2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Valentina Kranželić

Strengthening Juvenile Justice Systems in the counter-terrorism context: capacity - building and peer learning among stakeholders
Trajanje projekta: 2017 – 2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš

Cerebralno oštećenje vida u djece s teškoćama učenja i intelektualnim teškoćama
Trajanje projekta: 2017 – 2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Tina Runjić

Istraživanje strukture i dinamike tržišta droga u RH
Trajanje projekta: 06/2017 – 12/2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Anita Jandrić Nišević

Otpornost rizičnih obitelji
Trajanje projekta: 2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Ivana Jeđud Borić

Kockanje mladih - percepcija stručnjaka pomagačkih profesija
Trajanje projekta: 2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Neven Ricijaš

Interesi djece rane i predškolske dobi: razvojna i klinička perspektiva
Trajanje projekta: 2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Maja Cepanec

Vještina pisanja kod mladih i odraslih s jezičnim poremećajima
Trajanje projekta: 2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević

Neurolingvistički opis hrvatskoga
Trajanje projekta: 2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Marijan Palmović

Pokazatelji kvalitete inkluzije u osnovnim školama - perspektiva i osnaživanje učitelja
Trajanje projekta: 2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Zrinjka Stančić

Prediktori kriminalnog povrata u hrvatskom zatvorskom sustavu
Trajanje projekta: 2016 – 2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: Martina Lotar Rihtarić

Nestale osobe
Trajanje projekta: 01/2016 – 02/2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Ljiljana Mikšaj - Todorović

PORTOS – znanstveno-stručni projekt tretmana ovisnika u zatvorskom sustavu
Trajanje projekta: 2016 – 2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Anita Jandrić Nišević

Razvoj modela brižnih i „mindful“ škola – sveobuhvatan pristup razumijevanju procesa i ishoda primjene kontemplativnih metoda u obrazovnom sustavu
Trajanje projekta: 2016 – 2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Josipa Mihić

Istraživanje usklađenosti programa prevencije ovisnosti s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju zlouporabe droga (EDPQS) – doprinos unapređenju prevencije ovisnosti u Republici Hrvatskoj
Trajanje projekta: 2016
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Valentina Kranželić

Istraživanje tržišta droga u Republici Hrvatskoj – uloga sekundarnog kriminaliteta
Trajanje projekta: 08/2016 – 12/2016
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. dc. Anita Jandrić Nišević

2010 - 2015

Što nam djeca govore o vlastitoj participaciji u školi?
Trajanje projekta: 2015 – 2022
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Nivex Koller Trbović

Roditeljska percepcija kockanja mladih
Trajanje projekta: 2015 – 2020
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš

Specifična obilježja obitelji u riziku: doprinos planiranju kompleksnih intervencija (FamResPLan)
Trajanje projekta: 2015 – 2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Antonija Žižak

Jezična obrada u odraslih govornika hrvatskoga
Trajanje projekta: 2015 – 2019
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Marijan Palmović

Equity and social inclusion thorugh positive parenting (ESIPP)
Trajanje projekta: 2015 – 2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Jasmina Stošić
Web: esipp.eu

Profili komunikacijskih i adaptivnih vještina u različitim kliničkim skupinama
Trajanje projekta: 2015 – 2018
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Maja Cepanec

Rehabilitation and recovery of peopLEe with Aphasia after StrokE (RELEASE): Utilizing secondary dana to enhance speech and language speech and therapy interventions for people with aphasia after stroke
Trajanje projekta: 11/2015 – 2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Tatjana Prizl Jakovac

Vizualno funkcioniranje u djece osnovnoškolske dobi s intelektualnim teškoćama i s teškoćama u učenju
Trajanje projekta: 2015 – 2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Sonja Alimović

Interdisciplinarni pristup u razvoju jezično-kognitivnog modela disleksije kod odraslih
Trajanje projekta: 07/2015 – 10/2016
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević

Iskustvo vršnjačkog nasilja kod djece s ADHD poremećajem III
Trajanje projekta: 2015 – 2016
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić

Istraživanje otpornosti obiteljskog sustava
Trajanje projekta: 2015 – 2016
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Antonija Žižak

Criminal Justice Students' Attitudes Toward Lesbians and Gay Men
Trajanje projekta: 03/2015 – 12/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin

Zastupljenost nasilja i nesportskog ponašanja u nogometu mladih na području Grada Zagreba
Trajanje projekta: 2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Neven Ricijaš

Jezična obrada u odraslih govornika Adult language processing
Trajanje projekta: 9/2014 – 9/2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević

Evidence-based education: European strategic model for school inclusion (EBE-EUSMOSI)
Trajanje projekta: 2014 – 2017
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Anamarija Žic Ralić
Web: http://inclusive-education.net/

Računalni asistent za podršku pri unosu teksta osobama s jezičnim poremećajima (RAPUT projekt)
Trajanje projekta: 10/2014 – 02/2016
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević

Ispitivanje socijalne uključenosti i kvalitete podrške u sustavima predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja za djecu i učenike s poremećajem iz autističnog spektra (PAS) i deficitom pažnje i hiperaktivnim poremećajem (ADHD)
Trajanje projekta: 08/2013 – 02/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev

Communities That Care (CTC) European Network: Making CTC work at the European level
Trajanje projekta: 01/2013 – 12/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Josipa Bašić

ICT Competence Network for Innovative Services for Persons with Complex Communication Needs/ Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama
Trajanje projekta: 03/2013 – 03/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša

SPAN – Science for Prevention Academic Network
Trajanje projekta: 10/2012 – 09/2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: doc. dr. sc. Martina Ferić

European Assessment Protocol for Children’s SEL skills EAP_SEL
Trajanje projekta: 2012 – 2015
Voditelj/koordinator projekta za ERF: prof. dr. sc. Josipa Bašić

Arhiva

Multimedijska tehnologija kao podrška komunikaciji i edukaciji djece s oštećenjem sluha
trajanje projekta: 2009  2010
Voditelj projekta: dr.sc. Luka Bonetti

Imam stav - prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnost
Trajanje projekta: 2009  2010
Voditeljica projekta: izv.prof.dr.sc. Martina Ferić Šlehan

Strah od kriminaliteta
Trajanje projekta: 2008  2009
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin

Stavovi studenata prema kriminalitetu i kažnjavanju
Trajanje projekta: 2008  2009
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin

Razlozi konzumiranja droga i stavovi prema drogi i tretmanu populacije mladih konzumenata i ovisnika o drogama

Evaluacija modela intervencije u institucionalnom i poslijepenalnom tretmanu osuđenih

Stavovi stručnjaka i javnosti u RH prema alternativnim sankcijama

Postupanje policije u kaznenim djelima razbojništva

Tijek školovanja maloljetnih delinkvenata

Evaluacija teorije kriminalnog i ovisničkog životnog stila u zatvorskom sustavu

Emocionalno dobrostanje i sagorijevanje na poslu zatvorskog osoblja

Zajednice koje brinu kao model prevencije poremećaja u ponašanju

Zajednice koje brinu – razvoj, implementacija i evaluacija modela prevencije u zajednici

Socijalizacija djece s mentalnom retardacijom

Evaluacija modela tretmana mladih s poremećajima u ponašanju

Efekti odgojno obrazovne integracije djece oštećena vida

Faktori uspješnosti orijentacije i kretanja slijepih

Poremećaji govorne komunikacije u djece osnovnoškolske dobi

Ispitivanje utjecaja suportivnih terapija u onkoloških bolesnika

Edukacija učitelja i integracija djece s posebnim potrebama

Kvaliteta življenja odraslih osoba s mentalnom retardacijom

Razvojni jezični poremećaji u hrvatskom jeziku

Program za povećanje uspješnosti odgojno-obrazovne integracije

Modeli intervencije radi prevencije poremećaja u ponašanju

Suportivne terapije u razvijanju životnih potencijala

Profesionalna i neurogena oštećenja glasa

Evaluacija institucionalnog tretmana maloljetnika i mlađih punoljetnih osoba

Utjecaj društvenih i gospodarskih činilaca na razvoj kriminaliteta Republike

Modeli intervencija radi prevencije poremećaja u ponašanju

Public Opinion toward Convicts and their

Provjera uspješnosti zavodskog tretmana maloljetnika na području SRH

Kriminalitet djece i maloljetnika u SR

Porodične prilike maloljetnih delinkvenata u SRH u relaciji sa socijalno zaštitnim intervencijama

Tamna brojka devijantnog i delinkventnog ponašanja mladih

Fenomenološke i sociodemografske karakteristike mlađih punoljetnih

Utjecaj psihosocijalne klime i uvjeta rada na osoblje kazneno - popravne ustanove zatvorenog tipa

Socijalno pedagoški model provođenja odgojne mjere pojačana briga i nadzor

Relacije psiholoških, socioloških i kriminoloških karakteristika osuđenih osoba i njihova ponašanja za vrijeme izdržavanja kazne lišenja slobode

Pojavni oblici poremećaja u ponašanju djece i omladine u osnovnoj školi, uvjeti života u obitelji i metode pedagoškog rada