Upisi u I. godinu preddiplomskih studija u ak. god. 2018./2019.

Uvjeti upisa

LOGOPEDIJA

Upisne kvote za ak. god. 2018./2019.: 50 (državljani RH) + 0 (strani državljani)

Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere/provjere preduvjeta

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Logopedija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 300 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Biologija ili Psihologija * - do 300 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere/provjere preduvjeta:
  - zdravstveni kriterij - potvrda liječnika - isključujući kriterij
  - procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) isključujući kriterij: čimbenik isključivanja je prisutnost jezično-govorno-glasovnih teškoća.
  Nepovoljna procjena jezično-govorno-glasovnog  statusa isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

REHABILITACIJA

Upisne kvote za ak. god. 2018./2019.: 50 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Biologija ili Psihologija ili Sociologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere
  - funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij - isključujući kriterij
  - usmena procjena informiranosti, sklonosti  motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Upisne kvote za ak. god. 2018./2019.: 45 (državljani RH) + 2 (strani državljani)

Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici.
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kriterija:

 1. uspjeha u srednjoj školi
 2. položenih ispita na državnoj maturi
 3. dodatne provjere

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Socijalna pedagogija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

 1. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 280 bodova
 2. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
  Hrvatski jezik (razina A) - do 200 bodova
  Strani jezik (razina A) - do 200 bodova
  Sociologija ili Psihologija * - do 200 bodova
  Matematika (razina B) - položena (ne boduje se)
 3. Na temelju dodatne provjere:
  - zdravstveni kriterij - potvrda liječnika - isključujući kriterij
  - usmena procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij - do 120 bodova
 4. Na temelju dodatnih pristupnikovih postignuća - nema bodova

* Uvjet je za upis na studij položen jedan od navedenih predmeta. Ako je pristupnik položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

NAPOMENA:
Prema čl. 45. Pravilnika o preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta unutar jednake razine obrazovanja nije moguć prijelaz s jednog na drugi studij ERF-a niti s nekog studija sastavnice Sveučilišta u Zagrebu ili nekog drugog sveučilišta na neki od studija ERF-a.

Prijava za upis

Prijava za upis u I. godinu preddiplomskog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u ak. god. 2018./2019. sastoji se od:

1. Prijave studija na www.postani-student.hr
Pristupnik prijavljuje jedan ili više studija najkasnije do 25. svibnja 2018. godine putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) za koji je nadležan Središnji prijavni ured (SPU) pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), a koji je dostupan na poveznici www.postani-student.hr.

2. Prijave za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta
Pristupnik uz Prijavu studija na www.postani-student.hr treba poslati i Prijavu za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta za odabrani/odabrane studij/studije ERF-a.
Ispunjeni obrazac Prijave za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta
, koji je dostupan u nastavku, pristupnik šalje ERF-u isključivo poštom od 14. do 25. svibnja 2018.
Obrazac za pristup provjeri preduvjeta - LOGOPEDIJA
Obrazac za pristup dodatnoj provjeri - REHABILITACIJA
Obrazac za pristup dodatnoj provjeri - SOCIJALNA PEDAGOGIJA

3. Potvrda nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij/e (odnosi se samo na studije Logopedija i Socijalna pedagogija)
Potvrda nadležnog školskog liječnika za studij LOGOPEDIJA
Potvrda nadležnog školskog liječnika za studij SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Informaciju o nadležnom liječniku školske medicine pristupnici mogu naći na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Ukoliko je pristupnik/pristupnica osoba bez hrvatskog državljanstva potvrdu moće pribaviti u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Molimo obratite se dr. Mariji Posavec, specijalistici školske medicine telefonom na +385 1 4696 281 ili e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Potvrde ispunjene od strane liječnika opće medicine neće se razmatrati niti će pristupnik biti uključen u daljnji razredbeni postupak.

Zdravstveni zahtjevi za pojedine studije detaljnije su pojašnjeni u nastavku:

Zdravstveni zahtjevi - LOGOPEDIJA

Svi pristupnici u prijavnoj dokumentaciji za upis na studij Logopedije prilažu i potvrdu o zdravstvenim zahtjevima koju izdaje nadležni srednjoškolski liječnik na propisanom obrascu dostupnom na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a koja ne smije biti starija od 6 mjeseci.
Zdravstveni zahtjevi koje fakultet traži od budućih studenata postavljeni su s ciljem zaštite i očuvanja zdravlja samih studenata te osiguravanja mogućnosti primjerenog rada tijekom svih vidova praktične nastave s korisnicima, poštujući njihova prava i uvažavajući njihove potrebe.
Zdravstveni zahtjevi:

 • uredno kognitivno, emocionalno i perceptivno funkcioniranje
 • uredna ravnoteža
 • stabilno stanje svijesti
 • uredan vid s ili bez korekcije
 • uredan sluh bez slušnog pomagala
 • potpuno uredno glasovno-jezično-govornog izražavanje – OBAVEZNA DODATNA PROVJERA*
 • uredno psihomotoričko funkcioniranje - uredne mentalne funkcije kontrole motoričkih i psiholoških procesa na razini tijela
 • uredna funkcija mišićno-koštanoga sustava gornjih ekstremiteta i trupa– očuvana funkcija pokretljivosti gornjih ekstremiteta i trupa u fiziološkim granicama (rasponima).


*Dodatna provjera provodi se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu

Zdravstveni zahtjevi - SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Svi pristupnici u prijavnoj dokumentaciji za upis na studij Socijalne pedagogije prilažu i potvrdu o zdravstvenim zahtjevima koju izdaje nadležni srednjoškolski liječnik na propisanom obrascu dostupnom na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, a koja ne smije biti starija od 6 mjeseci.
Zdravstveni zahtjevi koje fakultet traži od budućih studenata postavljeni su s ciljem zaštite i očuvanja zdravlja samih studenata te osiguravanja mogućnosti primjerenog rada tijekom svih vidova praktične nastave s korisnicima, poštujući njihova prava i uvažavajući njihove potrebe.
Zdravstveni zahtjevi:

 • uredno kognitivno, emocionalno i perceptivno funkcioniranje
 • uredna ravnoteža
 • stabilno stanje svijesti
 • uredan vid s ili bez korekcije
 • uredan sluh na razini govorne komunikacije – dobra čujnost na razini govorne komunikacije, komuniciranje s okolinom bez teškoća, dobra čujnost zvučnih signala i slično
 • sposobnost funkcionalnoga glasovno-jezično-govornog izražavanja u svrhu uspostavljanja komunikacije – sposobnost razgovjetne i razumljive artikulacije
 • uredno psihomotoričko funkcioniranje - uredne mentalne funkcije kontrole motoričkih i psiholoških procesa na razini tijela
 • uredna funkcija mišićno-koštanoga sustava – očuvana funkcija pokretljivosti ekstremiteta i trupa u fiziološkim granicama (rasponima).

4. Dokaz o uplati troškova dodatne provjere/provjere preduvjeta

Uz popunjene obrasce (pod toč. 2 i 3) potrebno je priložiti i dokaz o uplati troškova dodatne provjere/provjere preduvjeta kako slijedi:

 • 250,00 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na jednom studiju
 • 400,00 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na dva studija
 • 550,00 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na sva tri studija

Navedeni iznos uplaćuje se na:
IBAN ERF-a: HR8723600001101355137 (Zagrebačka banka d.d.)
Opis plaćanja: Dodatna provjera 2018
Model: 00
Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Ispunjene obrasce (pod toč. 2. i 3.) i potvrdu o uplati troškova potrebno je poslati zajedno, isključivo poštom do 25. svibnja 2018. na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prijava za dodatnu provjeru
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

U slučaju nepravovremene uplate troškova i nepravovremenog slanja prijave (nakon 25. svibnja 2018.) Prijava za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta neće se razmatrati niti će pristupnik biti uključen u daljnji razredbeni postupak.

Upite vezane uz prijavu za upis (točke 1. - 3.) pristupnici mogu slati na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dodatna provjera funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za preddiplomski studij Rehabilitacija

U okviru procjene funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij, svi pristupnici u razredbenom postupku za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija proći će sljedeće procjene (isključujući čimbenik):

 1. grupno testiranje intelektualnih sposobnosti,
 2. individualna procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij:
  - funkcionalnost vida i sluha,
  - funkcionalnost motorike – kretanje, ravnoteža, korištenje gornjih ekstremiteta,
  - komunikacijske vještine.

Kandidati koji ne zadovolje na grupnom testiranju intelektualnih sposobnosti isključuju se iz daljnjeg razredbenog postupka.

Kandidati koji nastavljaju razredbeni postupak pristupaju procjeni sklonosti i motivacije za studij te informiranosti o studiju kao i procjeni funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij.

Kandidati kod kojih se utvrdi snižena razina funkcionalnih sposobnosti i vještina, a koja bi mogla značajno nepovoljno utjecati na realizaciju ishoda učenja, odnosno stjecanje profesionalnih kompetencija, proći će dodatnu individualiziranu funkcionalnu procjenu područja u kojem postoje odstupanja i razgovor s povjerenstvom.

Kandidati kod kojih se procijeni kako je, zbog značajno snižene razine funkcionalnih sposobnosti i vještina i uz sve preporučene i prihvatljive prilagodbe u nastavi, u potpunosti onemogućenarealizacija ključnih ishoda učenja, biti će isključeni iz daljnjeg razredbenog postupka.

Sve razine procjene provest će se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Povrat uplaćenih troškova dodatne provjere/provjere preduvjeta

Prema odluci ERF-a od 13. travnja 2018. godine u slučaju odustanka odnosno nemogućnosti pristupa postupku dodatne provjere/provjere preduvjeta, pristupnici odnosno izvršitelji uplate u ime pristupnika imaju pravo na povrat uplaćenih troškova podnošenjem zahtjeva za povrat uplaćenih troškova najkasnije do 8. lipnja 2018. tj. datuma objave privremenog rasporeda dodatnih provjera na mrežnoj stranici ERF-a. Zahtjev za povrat uplaćenih troškova može se poslati isključivo elektroničkim putem na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Zahtjevi za povrat uplaćenih troškova poslani nakon 8. lipnja 2018. tj. nakon objave privremenog rasporeda dodatnih provjera neće se razmatrati niti će se izvršiti povrat uplaćenih troškova.

Pristupnici koji su u 2017. godini pristupili dodatnoj provjeri/provjeri preduvjeta

Pristupnici za upis na preddiplomski studij Logopedija i preddiplomski studij Socijalna pedagogija koji su u 2017. godini pristupili dodatnoj provjeri obvezni su priložiti potvrdu školskog liječnika (potvrda školskog liječnika treba biti iz 2018. godine).

Pristupnici za upis na preddiplomski studij Logopedija koji su u 2017. godini pristupili i zadovoljili na postupku dodatne provjere/provjere preduvjeta, a nisu ostvarili pravo upisa na studij u ak. god. 2017./2018., oslobođeni su obveze pristupa i plaćanja postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta u 2018. godini, ali su obvezni prijaviti preddiplomski studij Logopedija na www.postani-student.hr i ispunjene obrasce (pod toč. 2. i 3.) poslati isključivo poštom do 25. svibnja 2018.na prethodno navedenu adresu.

Pristupnici koji u 2017. godini nisu zadovoljili na postupku dodatne provjere/provjere preduvjeta za upis na preddiplomski studij Logopedija postupaju u skladu s toč. 1.- 3. poglavlja Prijava za upis.

Pristupnici za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija i preddiplomski studij Socijalna pedagogija koji su u 2017. godini pristupili dodatnoj provjeri, neovisno o ishodu provjere iz 2017., postupaju u skladu s toč. 1.- 4. poglavlja Prijava za upis.

Detaljnije informacije dostupne su u odluci ERF-a od 13. travnja 2018. godine.

Prigovori na netočnost unosa rezultata dodatne provjere/provjere preduvjeta

Za točnost podataka o rezultatima dodatne provjere/provjere preduvjeta, koje će ERF za sve pristupnike unijeti u NISpVU do 6. srpnja 2018., odgovara ERF.

Eventualne prigovore na netočnost unosa rezultata dodatne provjere/provjere preduvjeta pristupnici mogu podnijeti ERF-u u roku od 48 sati nakon objave rezultata dodatne provjere/provjere preduvjeta na www.postani-student.hr tj. najkasnije do 8. srpnja 2018., a ERF će unijeti konačne ispravke do uključivo 9. srpnja 2018. Prigovori se podnose ERF-u isključivo elektronički, na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . ERF će se o prigovorima očitovati, također, isključivo elektronički.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet nadležan je samo za postupak dodatne provjere/provjere preduvjeta koji je sastavni dio razredbenog postupka. Sve ostale informacije dostupne su na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) - www.postani-student.hr i u Natječaju za upis studenata u I. godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog te stručnog preddiplomskog studija u akademskoj godini 2018./2019. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

Pristupnici kojima je potrebna dodatna potpora tijekom dodatne provjere/provjere preduvjeta

Mole se pristupnici s oštećenjima vida, sluha, tjelesnim invaliditetom te kroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i specifičnim teškoćama učenja (disleksija, disgrafija, ADHD) kojima je potrebna dodatna potpora tijekom dodatne provjere/provjere preduvjeta da se do 1. lipnja 2018. jave koordinatorici za studente s invaliditetom ERF-a, prof.dr.sc. Lelii Kiš-Glavaš e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Kome je namijenjena dodatna potpora tijekom dodatne provjere/provjere preduvjeta?

Dodatna potpora predstavlja potrebnu prilagodbu prilikom dodatne provjere/provjere preduvjeta, koja se nudi isključivo kao mogućnost za osobe s određenim oštećenjima, a kojima je takva podrška potrebna.

Na primjer: osoba s oštećenjima vida treba prilagodbu u smislu uvećanja tiska pisanog teksta prilikom dodatne provjere/provjere preduvjeta ili osoba s disleksijom ima potrebu za organizacijom i izgledom pisanog teksta radi lakšeg snalaženja u tekstu (npr. podjela teksta u odlomke, poravnavanje teksta samo s jedne strane) i slično.

U tom slučaju Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet treba biti informiran o potrebi za prilagodbom, kako bi mogao osigurati istu i tako pridonijeti izjednačavanju mogućnosti pristupa dodatnoj provjeri/provjeri preduvjeta svim pristupnicima.

NAPOMENA:
Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

Osobni podaci pristupnika, iz NISpVU-a i iz podnesenih prijava za upis, koristit će se u svrhu organiziranja postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta i u statističke svrhe te će biti dostupni zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta. Ime i prezime pristupnika (i datum rođenja samo ako postoje pristupnici istog imena i prezimena) objavit će se javno, na mrežnoj stranici Fakulteta, u rasporedu dodatnih provjera/provjera preduvjeta.

Svi pristupnici dužni su provjeriti ispravnost svojih dokumenata i podataka unesenih u NISpVU te u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje. Za eventualno utvrđenu netočnost dokumenata ili podataka u NISpVU nakon provedenog razredbenog postupka, a prilikom upisa na visoko učilište, moralnu i materijalnu odgovornost snosi sam pristupnik.

Raspored dodatnih provjera

Dodatne provjere/provjere preduvjeta provodit će se isključivo prema rasporedu od 2. do 6. srpnja 2018.

Završni raspored dodatnih provjera/provjere preduvjeta

Završni raspored dodatnih provjera za upis u prvu godinu preddiplomskog studija u ak. god. 2018./2019. dostupan je ovdje.

Poštujući važeće odredbe o zaštiti osobnih podataka, sadržaj dokumenta dostupan je, uz obvezni unos lozinke, pristupnicima i zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta. Lozinka je dostupna pristupnicima putem sustava NISpVU.

Završni raspored dodatnih provjera nije moguće mijenjati.

Pristupnici koji su prošle godine pristupili i zadovoljili na postupku provjere preduvjeta na preddiplomskom studiju Logopedija te su ove godine navedeni studij ponovo prijavili, ove godine ne pristupaju navedenom postupku te, prema tome, nisu navedeni u završnom rasporedu.

U slučaju da je pristupniku/pristupnici za dodatnu provjeru/provjeru preduvjeta na dva ili tri prijavljena studija ERF-a istovremeno određena provjera na tim studijima, molimo da se u rasporedom predviđenom vremenu javi bilo kojem predsjedniku povjerenstava prijavljenih studija radi dogovora.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene završnog rasporeda postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta.

Mogućnost promjene privremenog rasporeda dodatnih provjera/provjere preduvjeta

Privremeni raspored dodatnih provjera za upis u prvu godinu preddiplomskog studija u ak. god. 2018./2019. dostupan je ovdje.

Poštujući važeće odredbe o zaštiti osobnih podataka, sadržaj dokumenta dostupan je, uz obvezni unos lozinke, pristupnicima i zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta. Lozinka je dostupna pristupnicima putem sustava NISpVU.

Promjena privremenog rasporeda dodatnih provjera moguća je do četvrtka 14. lipnja 2018. do 16 sati do kada je pristupnik dužan poslati molbu radi određivanja drugog termina postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta isključivo elektroničkim putem, na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Uz molbu je potrebno priložiti dokaz o nemogućnosti pristupanja postupku dodatne provjere/provjere preduvjeta. ERF će razmatrati samo molbe koje su pristigle elektroničkim putem do četvrtka 14. lipnja do 16 sati i uz koje je priložen dokaz o nemogućnosti pristupanja postupku dodatne provjere/provjere preduvjeta.

Završni raspored koji će biti dostupan u ponedjeljak 18. lipnja 2018. godine nije moguće mijenjati.

Grupno testiranje intelektualnih sposobnosti za studij Rehabilitacija

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet provest će grupno testiranje intelektualnih sposobnosti (preduvjet za individualnu procjenu, prema rasporedu) u sklopu dodatnih provjera funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija) u ponedjeljak 2. srpnja 2018. godine u 10:00 sati.

Završni raspored grupnog testiranja intelektualnih sposobnosti dostupan je ovdje.

Poštujući važeće odredbe o zaštiti osobnih podataka, sadržaj dokumenta dostupan je, uz obvezni unos lozinke, pristupnicima i zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta. Lozinka je dostupna pristupnicima putem sustava NISpVU.

Zbog transparentnosti postupka dodatne provjere, nije moguće mijenjati termin grupnog testiranja niti dodavati neki drugi termin uz postojeći.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet zadržava pravo izmjene rasporeda grupnog testiranja samo u slučaju postojanja objektivnih, u pravilu, izvan nadležnosti ERF-a uzrokovanih razloga.

Grupno testiranje intelektualnih sposobnosti traje 60 minuta. Kako bi mogli pristupiti testiranju pristupnici su dužni imati sa sobom osobnu iskaznicu ili putovnicu. Molimo pristupnike da dođu pola sata ranije od predviđenog početka grupnog testiranja i da sa sobom ponesu jednu kemijsku olovku (preporučaju se dvije, tj. jedna rezervna).

Mjesto održavanja svih dodatnih provjera

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f, Zagreb

Hrvati izvan RH

Temeljem potpisanog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu od 1. ožujka 2017., Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je Odluku o kriterijima za upis i posebnoj kvoti namijenjenoj za upis na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u akademskoj godini 2018./2019.

Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

 1. na pripadnike hrvatske manjineu europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 2. na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Posebne upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Posebne upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ak. god. 2018./2019. za preddiplomske studije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Preddiplomski studij Logopedija: 1
Preddiplomski studij Rehabilitacija: 2
Preddiplomski studij Socijalna pedagogija: 1

U navedenoj upisnoj kvoti moći će se upisati samo oni pristupnici koji uz definirane uvjete upisa, u ak. god. 2018./2019. prvi puta upisuju prvu godinu studija.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH će za 100 upisnih mjesta redovitih studenata pripadnika hrvatskog iseljeništva i hrvatske manjine koji u ak. god. 2018./2019. prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu osigurati sufinanciranje troškova studiranja tijekom trajanja upisanog studijskog programa.

Uvjeti upisa u I. godinu preddiplomskog studija ERF-a za posebnu kvotu za Hrvate izvan RH

Uvjeti upisa za preddiplomske studije ERF-a (Logopedija, Rehabilitacija, Socijalna pedagogija):

 1. završena četverogodišnja srednja škola
 2. poznavanje hrvatskog jezika B1 razine

Za prethodno navedene uvjete pristupnik dostavlja dokaz o ispunjenost istih ERF-u.

Razredbeni postupak za posebnu kvotu za Hrvate izvan RH

Samo pristupnici koji ispunjavaju uvjete upisa (pod toč. 1. i 2.) pristupaju razredbenom postupku pojedinog studija.

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Logopedija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) – isključujući čimbenik što znači da negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Rehabilitacija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije,
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij,
 • procjena funkcionalnih sposobnosti i vještina potrebnih za studij – isključujući čimbenik što znači da negativna procjena predstavlja nemogućnost upisa na navedeni studij

Razredbeni postupak za preddiplomski studij Socijalna pedagogija:

 • pisana provjera znanja iz biologije, psihologije i sociologije
 • procjena informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij

Razredbeni postupak po posebno utvrđenim uvjetima upisa za Hrvate izvan RH i rangiranje pristupnika (neće se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU) u nadležnosti je Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Razredbeni postupak za sva tri preddiplomska studija ERF-a u ljetnom upisnom roku održat će se 9. srpnja 2018.

Razredbeni postupak za sva tri preddiplomska studija ERF-a u jesenskom upisnom roku održat će se 13. rujna 2018. u 9:00 sati.

Literatura za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije sociologije

Literaturu za pisanu provjeru znanja iz biologije, psihologije i sociologije čine sljedeći udžbenici:

 • Psihologija: udžbenik iz psihologije, autor: Denis Bratko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Sociologija: udžbenik iz sociologije, autor: Nenad Fanuko, izdavač: Profil, godina izdanja: 2013
 • Život 3: udžbenik iz biologije, autori: Žaklin Lukša, Sanja Mikulić, izdavač: Školska knjiga, godina izdanja 2015.

Rang-lista pristupnika

Razredbeni prag čini 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije.

Pristupnici koji nisu ostvarili 50% točno riješenih zadataka u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije isključuju se iz daljnjeg tijeka razredbenog postupka.

Rang-lista pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij Logopedija bit će sastavljena prema uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije.

Rang-lista pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij Rehabilitacija i na preddiplomski sveučilišni studij Socijalna pedagogija bit će sastavljena prema uspjehu u pisanoj provjeri znanja iz biologije, psihologije i sociologije i prema uspjehu na procjeni informiranosti, sklonosti i motiviranosti za studij.

Privremene rang-liste - Hrvati izvan RH

Privremene rang-liste pristupnika bit će objavljene 10. srpnja 2018. godine na mrežnoj stranici Fakulteta. U roku od 48 sati od objave privremene rang liste, pristupnici imaju pravo prigovora na rezultate pisane provjere znanja. Prigovor se podnosi Fakultetu isključivo elektroničkim putem na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Privremena lista s poretkom pristupnika za upis na preddiplomski studij Logopedija u ak. god. 2018./19. (Hrvati izvan RH)

Privremena lista s poretkom pristupnika za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija u ak. god. 2018./19. (Hrvati izvan RH)

Napomena:
Poštujući važeće odredbe o zaštiti osobnih podataka, sadržaj dokumenta dostupan je, uz obvezni unos lozinke, pristupnicima i zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta.

Završne rang-liste - Hrvati izvan RH

Završne rang-liste pristupnika bit će objavljene 13. srpnja 2018. godine na mrežnoj stranici Fakulteta.

Završna lista s poretkom pristupnika za upis na preddiplomski studij Logopedija u ak. god. 2018./19. (Hrvati izvan RH)

Završna lista s poretkom pristupnika za upis na preddiplomski studij Rehabilitacija u ak. god. 2018./19. (Hrvati izvan RH)

Napomena:
Poštujući važeće odredbe o zaštiti osobnih podataka, sadržaj dokumenta dostupan je, uz obvezni unos lozinke, pristupnicima i zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka dodatne provjere/provjere preduvjeta.

Prijava za upis unutar posebne upisne kvote za Hrvate izvan RH

Prijava za upis u I. godinu preddiplomskog studija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u ak. god. 2018./2019. unutar posebne upisne kvote za Hrvate izvan RH sastoji se od:

 1. Prijave za pristup razredbenom postupku
  Pristupnik šalje ispunjeni/e obrazac za prijavu studija (jednog ili više studija: Logopedija, Rehabilitacija, Socijalna pedagogija)
  Obrazac za prijavu razredbenog postupka za Hrvate izvan RH
 2. Potvrde Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
  Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske pristupnicima će po izdavati potvrdu kojom se dokazuje pripadnost hrvatskom narodu.
 3. Domovnice (ako je pristupnik hrvatski državljanin) i potvrde /dokaza o stanom državljanstvu (ako je pristupnik strani državljanin)
 4. Od sudskog tumača prevedene i ovjerene svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi
 5. Rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
  Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom osnovnom i o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti je Agencije za odgoj i obrazovanje.

  Priznavanje inozemnih školskih kvalifikacija o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi zapošljavanja ili nastavka obrazovanja u nadležnosti je Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
 6. Potvrde Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o poznavanju hrvatskog jezika na B1 razini
 7. Potvrde o uplati troškova razredbenog postupka
  Pristupnici plaćaju troškove razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kuna.
  Podaci za uplatu su sljedeći:
  IBAN ERF-a: HR8723600001101355137
  Opis plaćanja: Razredbeni postupak 2018
  Model: 00
  Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Dokumentaciju navedenu pod toč. 1. – 7. pristupnici dostavljaju isključivo poštom na adresu ERF-a:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Prijava za razredbeni postupak
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb

Dokumentaciju navedenu pod toč. 1. – 7. pristupnici dostavljaju poštom za:

 • Ljetni upisni rok od 18. do 29. lipnja 2018.
 • Jesenski upisni rok do 10. rujna 2018.

NAPOMENA:

Osobni podaci pristupnika (Hrvati izvan RH) iz podnesenih prijava za razredbeni postupak, koristit će se u svrhu organiziranja razredbenog postupka i u statističke svrhe te će biti dostupni zaposlenicima Fakulteta koji sudjeluju u pripremi i provođenju razredbenog postupka. Ime i prezime pristupnika (i datum rođenja samo ako postoje pristupnici istog imena i prezimena) objavit će se javno, na mrežnoj stranici Fakulteta, u rasporedu održavanja razredbenog postupka i u rang-listi.

Detaljnije informacije o postupku upisa dostupne su u Natječaju za upis studenata u I. godinu preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog te stručnog preddiplomskog studija u akademskoj godini 2018./2019. koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu na svojim mrežnim stranicama (www.unizg.hr).

Upisi

Upisi u prvu godinu preddiplomskih studija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu održat će se za sve pristupnike koji su stvarili pravo upisa (državljani RH, strani državljani, Hrvati izvan RH) od 18. do 20. srpnja 2018. godine prema sljedećem rasporedu:

SRIJEDA, 18.7.2018. u 8:15 sati:
Studij LOGOPEDIJA

ČETVRTAK, 19.7.2018. u 8:15 sati
Studij REHABILITACIJA

PETAK, 20.7.2018. u 8:15 sati
Studij SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Mole se pristupnici da dođu u točno navedeno vrijeme upisa za određeni studij kako bi dobili sve važne upute za upis.

Dokumenti potrebni za upis:

 1. Domovnica / e-Domovnica iz sustava e-Građani
 2. Rodni list s OIB-om / e-Rodni list iz sustava e-Građani
 3. Svjedodžba o završenoj državnoj maturi (moguće je donijeti naknadno, tijekom listopada)
 4. Potvrda o prebivalištu / e-Potvrda o prebivalištu iz sustava e-Građani ili preslika važeće osobne iskaznice
  i
 5. Dvije fotografije (4x6 cm)
  Uputa: pozadina fotografije mora biti jednobojna (svijetle nijanse, a idealno svijetlosiva) i ne smije imati nikakve uzorke. Fotografija smije prikazivati isključivo fotografiranu osobu (nikakve druge osobe ili predmete).
 6. Upisni materijal (svi pristupnici preuzimaju na dan upisa na porti Fakulteta uz predočenje potvrde o izvršenoj uplati troškova u iznosu od 400,00 kuna).
  Pristupnici uplatu mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Troškovi upisa 2018./2019.
 7. Ispisnicu s drugog fakulteta/studija - u papirnatom obliku (u slučaju da je pristupnik/pristupnica u statusu redovitog/redovite studenta/studentice na nekom drugom fakultetu)
 8. Potvrda o uplati školarine u jednokratnom iznosu od 7.200,00 kuna (odnosi se samo na pristupnike koji ne upisuju preddiplomski studij po prvi puta).
  Pristupnici koji plaćaju školarinu, uplatu mogu izvršiti na:
  IBAN broj ERF-a: HR8723600001101355137
  Poziv na broj: OIB pristupnika
  Opis plaćanja: Školarina za 2018./2019.

Školarina se uplaćuje jednokratno te je prilikom upisa potrebno priložiti potvrdu o izvršenoj uplati školarine.

Pristupnici s pravom prednosti pri upisu

Pristupnici koji ostvaruju upis s pravom prednosti trebaju uz sve navedeno donijeti i presliku rješenja temeljem kojeg ostvaruju ovo pravo.

Strani državljani

Pristupnici koji se upisuju u kategoriji „strani državljani“ trebaju umjesto domovnice donijeti ovjerenu presliku dokumenta koji služi kao dokaz o državljanstvu, sve dokumente navedene pod točkama 2. do 5. i točkama 7. i 8. te OIB (osobni identifikacijski broj) koji je potrebno pribaviti prije dolaska na upis u Poreznoj upravi pri Ministarstvu Financija RH (detaljne upute dostupne su na mrežnim stranicama Porezne uprave: www.porezna-uprava.hr). Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Zagreb, Donje svetice 38). Bez navedenih dokumenata upis nije moguć.

VAŽNA NAPOMENA!
Na upis je potrebno doći osobno u propisanom roku prema navedenom rasporedu upisa. Ako pristupnik nije u mogućnosti doći osobno, upis može izvršiti druga osoba isključivo uz punomoć ovjerenom kod javnog bilježnika. U punomoći je potrebno navest ime, prezime i OIB osobe koju se opunomoćuje, zamjena opunomoćene osobe nije moguća. Opunomoćena osoba treba se na dan upisa javiti u studentsku referadu s punomoći i dokumentom u kojem je naveden OIB iste.

Za pristupnike koji ne dođu osobno na upis neće moći biti izrađene studentske iskaznice do početka akademske godine 2018./2019., stoga, iste neće moći preuzeti na uvodnom predavanju koje će se održati 1. listopada 2018.

PRISTUPNICI KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS GUBE TO PRAVO AKO SE NE UPIŠU U PROPISANOM ROKU.

Dokumenti